DELA

kulturnotiser

Tove Janssons
muminfigurer
ska i vår för fösta gången framställas med den moderna dansens medel. Det är dansteatern MD i Tammerfors som har tagit den dansande mumindalen på sin repertoar, skriver FNB.
Förställningen bygger på Jansson novellsamling Det osynliga barnet. Fem dansare spelar rollerna som hela muminfamiljen, Filifjonkan, Lilla My och Snusmumriken.
Senare i april öppnas en utställning med temat dans och rörelse på Mumindalen i Tammerfors konstmuseum.Brahe Ärkedjäknar,
studentkören Brahe
Djäknars senior- och understödsförening, har hållit årsmöte och valt styrelse. Till ordförande valdes Niclas Backman, till styrelsemedlemmar omvaldes Mauritz Enqvist, Johan Gräsbeck, Göran Grönroos och Benny Salo, och till nya medlemmar Stig-Göran Byskata och Bernhard von Weissenberg.
I verksamhetsplanen för detta år kan noteras en sångarresa till Tartu i Estland i oktober.Några namn för mycket

kom med i onsdagens notis om vistelsestipendierna för konstnärer och andra kulturarbetare vid Eckerö post- och tullhus. Eija Keskinen, Soile Iivonen, Tiina Tuurna, Olof Kangas och Bitte Westerlund är på reservplats.