DELA

kulturnotiserOratoriekören
höll årsmöte
den 22 mars, en vecka innan körens konsert i Jomala kyrka där John Stainers passionsmusik The Crucifixion framfördes.
Vid årsmötet valde föreningen dirigent, ordförande och styrelsemedlemmar. Till dirigent återvaldes Kaj-Gustav Sandholm, som också är hedersdirigent.
Nästan hela styrelsen byttes ut. Ny ordförande blev Benita Muukkonen, ny vice ordförande Anders Johansson, ny kassör Stig Fagerholm och ny medlem Rose-Marie Lampi, medan kontinuiteten förvaltas av Astrid Enqvist, som fungerar som sekreterare och vars mandatperiod fortsätter ett år. Knut Grüssner fortsätter ett år som suppleant och Mia Åkerholm är ny suppleant.
Utöver passionsmusiken The Crucifixion består körens program under våren och sommaren av medverkan i en festhögmässa i Jomala kyrka på Ålands flaggas dag, den 25 april, och av ”Till himlen med lovsång” – Dalakoraler i ny skrud – i Jomala kyrka den 30 juni inom ramen för Ålands orgelfestival.
Under hösten laddar kören upp för att i början av år 2011 ta itu med ”Lobgesang”, det stora Mendelssohn-verk som framfördes vid Alandicas invigning och som ges på nytt i februari 2011 och även i Åbo i juni samma år.Litteraturföreningens
bokhelg på Stormskärs
värdshus på Vårdö Simskäla den 23-25 april har ännu platser ledig. Till en bokhelg tar man med egna böcker och bara läser och kopplar av i skärgården. Priset är 155 euro.
– Det är lite märkligt – alla vill åka, men få tar sig tid, säger Kiki Alberius-Forsman i arrangörsgruppen.
Sista anmälningsdag är det på fredag den 9 april. Anmälan görs till kiki_alberius@yahoo.se.Åbo, Europas
kulturhuvudstad
2011 kommer att synas på Finlands dag vid världsutställningen i Shanghai i Kina den 27 maj i år.
Man tar med sig datormusikens främsta toppar från Åbo och eliten inom modern dans i Finland till världsutställningen.
– Genom uppträdandet i Shanghai får det nationellt betydelsefulla kulturhuvudstadsåret internationell uppmärksamhet, skriver man i ett pressmeddelande.
– Åbos gåva till världsutställningen och Finlands paviljong passar utmärkt på Finlandsdagen eftersom utställningen lyfter fram städerna och deras utveckling, konstaterar Mikko Puustinen, från Finlands projekt på världsutställningen.