DELA

kulturnotiserGlimtar från
Skolmusik blir det
med Mats Granesäter från tvm.ax på fredag kl. 19-19.20 i Ålandskanalen. Tvm.ax var med bland Skolmusikelever på Torget, Islandia, Alandica, Mariepark och Ytternäs skola. Programmet bjuder, enligt Granesäter, på körmusik på Pedersöre-dialekt, skönsång av verkliga talanger från Österbotten och ett afrikanskt-norskt rytmseminarium! Dessutom finns den färgsprakande showen på Islandia och ”lämmeltåget” till Mariepark med. .En kurs i
medeltidssång
arrangeras av Mariehamns församling den 31 juli-1 augusti 2010 i Margaretagården. Kursledare är Marja Korkala. Hon kommer från Frankrike och har fördjupat sig i den muntliga traditionen av Europeiska medeltidens sakrala sång. Korkala har studerat vid Sibelius-Akademin, vid Limericks universitet i Irland och flera institut i Frankrike. I Mariehamn undervisar hon i medeltidens folkliga psalmsång och andliga folkvisor samt gregoriansk kyrkosång . Med lätta kroppsövningar lär kurs deltagarna sig att hitta vårt naturliga ljud samtidigt som man avlägsnar spänningar i kroppen.
Man behöver inte vara sångare för att delta i kursen. Anmälningar tas emot av Judit Deáki som nås på telefon 040 7448060 eller 5360.Mikael Paasikivis
bok ”Guld i blodet”
som kom ut för en vecka sedan säljer bra. Paasikivi och hans förlag Högspänningsförlaget meddelar att boken på Åland sålts i hela 300 exemplar på bara fem dagar.Boken Strandsatta
ges ut på nytt,
meddelar förlaget Vingpennan. Boken med underrubriken ”Kvinnoöden från Finska viken till Ishavet” har som har varit slutsåld i flera år, kommer nu ut i en tredje upplaga.
Boken, som är skriven av Carina Wolff-Brandt, väckte stor uppmärksamhet då den kom ut första gången år 2001. För första gången fick de nordiska kusternas kvinnor komma till tals och deras livs historier berörde tusentals läsare.S:t Olofs kyrka
i Tyrvis är tema

för en stor utställning som hålls i nationalmuseet i Helsingfors mellan den 12 maj och 12 september. ”Ur askan uppstånden – S:t Olofs kyrka i Tyrvis” är rubriken för utställningen som berättar om restaureringen och återuppförandet av kyrkan.
Den 21 september 1997 eldhärjade kyrkan, ett talkoarbete som väckt mycket uppmärksamhet och intresse..