DELA

Kulturnotiser

Patrik
Dahlblom

i Stockholm, tidigare Nyanredaktör och fortfarande medarbetare på bland annat nöjessidorna, har en text med i en bok om populärmusik som kommit ut på det finska förlaget WSOY. Boken heter ”Pakko vatkaa – kirjoituksia popmusiikista”.(Ungefär idissling eller tvångsomtuggning – texter om popmusik). Boken innehåller intervjuer, analyser och recensioner ända från år 1929 och fram till våra dagar. Bland annat ingår en text av Elmer Diktonius om tango från 1932.
Patrik Dahlbloms bidrag är en Backstreet Boys-recension, som nu publiceras för tredje gången. Ursprungligen skrev han den för Hufvudstadsbladet och sedan kom den också med i den antologi ”Rockens hämnd” som den tidningen gav ut. Dahlblom antar att det var där som WSOY-bokens redaktör Jukka Lindfors fann den.

Pia Rothberg-
Olofsson från
Åland har valts till ordinarie styrelseledamot och vice ordförande i det nya nordiska kulturorganet, Kulturkontakt Nord, som ersätter en rad tidigare nordiska kulturprogram och får sitt säte på Sveaborg. Ordförande är Hanne Esman från Danmark.


Operan ”Kung
Karls jakt” ges

på nationaloperan i Helsingfors med premiär den 19 januari. ”Kung Karls jakt”med text av Zachris Topelius och musik av Fredrik Pacius framfördes första gången den 24 mars år 1852 och var den första finländska operan. Uppsättningen av den anses ha varit en presentation för det dåvarande lilla och fattiga Finland och den kom att för stor betydelse för det inländska kulturlivet.
När den nu tas upp på operans repertoar efter en paus på flera årtionden är Jan Söderblom dirigent, Joakim Groth regissör och Mark Väisänen scenograf. Operan ges på svenska. Senast som ”Kung Karls jakt” uppfördes i sin helhet på nationaloperan var år 1928. En förkortad version gavs år 1960. Dessa föreställningar gjordes på finska.


Susanna
Alakoskis

debutroman ”Svinalängorna”, som i veckan tilldelades den svenska bokbranschens Augustpris, kommer ut i finsk översättning på Schildts förlag i Helsingfors nästa höst. Översättningen är gjord av Katriina Savolainen, berättar Elisabeth Jansson på Schildts.