DELA

Kulturnotiser

Flera röster
ger julkonsert
på torsdag kväll kl 19 i S:t Görans kyrka i Mariehamn. Konserten ges också i Jomala kyrka på söndag, den 17 december kl 19. Utöver kören medverkar även Björn Blomqvist, Åke Hillar och Kaj-Gustav Sandholm. Programmet består till övervägande del av traditionella julsånger, som ”Stilla Natt”, ”När det lider mot jul”, ”Marias vaggsång” men även annat som Holst, ”Ave Maria”, där sångarna är uppdelade i två körgrupper som sjunger mot varandra, Tegners ”Ave Maria” och ”Nigra sum”. Med finns också tre Engelska carols: ”Carol of the Bells”, ”Candelight Carol” och ”In the Bleak Midwinter”, de två senare med pianoackompanjemang av Kaj-Gustav Sandholm. Björn Blomqvist sjunger tre solon och avslutar konserten tillsammans med kören i ”O, Helga natt”.


Julkonsert med
Mariehamns
kvartetten blir det i två upplagor på lördag i Jomala kyrka. För första gången ger kören nu två konserter på samma dag, den ena kl. 16 och den andra kl. 19. Solist är tenoren Dan Karlström och medverkar gör gruppen Humbles med Tom Björkman, Mikael Lagström, Stefan Kalmer, Peter Sandqvist och Peter Holmqvist. På piano och orgel medverkar Pipsa Juslin. Några överraskningar utlovas.
Körens dirigent Christian Juslin berättar att julkonserternas program över lag är mycket traditionsbundet. Det domineras av välkänd julmusik.
– Dan Karlström sjunger ”Giv mig ej glans ej guld en prakt” och ”O helga natt” och kören sjunger till exempel ”Nu tändas tusen juleljus”, ”Gläns över sjö och strand”, men också en estnisk julsång och några engelska Christmas carols.
Publiken får sjunga med i ”Nu tändas…”, ”Dagen är kommen” och ”Härlig är jorden”.
Juslin hoppas att det nya greppet med två konserter på varandra skall falla väl ut. Han är glad över att Jomala församling gav möjlighet till detta arrangemang.

Julmusik
på Breidablick

i Finström blir det på lördag, den 16 december, kl. 19 med Ålands spelmansgille och Spelevinkarna. Ragnar Boman i spelmanslaget berättar att det blir traditionell julmusik och allsång. Som solister medverkar Elof Johns, Ann-Irene Dahlgren och John-Adam Sjölund, som även spelar piano. Programledare är Ulf Grüssner.
Servering blir det. Södra Finströms byalag bullar upp med hembakat.