DELA

kulturnotiser

Reservationer
till kulturpriset
som landskapet delar ut blev det under behandlingen i kulturdelegationen nyligen. Av protokollet som nu sänts ut framgår att såväl kulturdelegationens ordförande Mia Hanström (s) som medlemmen Hannele Vaitilo (lib) reserverade sig mot att kulturpriset i år går till två personer. Som Nyan tidgare berättar delas priset mellan Peter Winquist, keramiker och kulturarbetare och Alf Berglund, som restaurerat många väderkvarnar runt om på Åland.
Mia Hanström skriver i sitt besvär att hon anser att man endast undantagsvis skall dela priset mellan olika prismottagare. Hannele Vaitilo säger för sin del bland annat att ”prisets värde och status bör bevaras genom att priset utdelas till endast en mottagare och skall bara i yttersta undantagsfall splittras på flera mottagare”.
Winquist och Berglund mottar sina pris på 2000 vid lantrådets nyårsmottagning.


Barnens söndag
kör i gång med
sina aktiviteter i stadsbiblioteket igen den 7 januari kl.13. Då gästas man av Urdateatern från Stockholm som spelar dockteater för 2-10-åringar och bjuder på ”Pepparkakskungens julgransplundring”. Det blir dockteater med ljus- och ljudspel.
Den 11 februari ger Mamadou Sene från Senegal, bosatt i Sverige den jazziga föreställningen ”Krokodifiolen” som lämpar sig från barn från 6 år. Den 18 mars ger Mårtens Hedmans teater ”Maskresan”, en föreställning för barn från 2-3 år byggd på Pernilla Stalfelts ”Lilla Maskboken”.


Konstnärliga
ungdomsprojekt

kan nästa år få stöd av kulturdelegationen. För att stimulera ungdomars egna idéer har man reserverat 8.000 euro i nästa års budget. Nu har riktlinjerna slagits fast. Stödet riktar sig till unga mellan 13 och 22 år som är bosatta på Åland och det kan beviljas grupper om minst två personer eller föreningar. Den ekonomiskt ansvariga som tecknar under ansökan måste dock vara myndig.
Medel kan beviljas för kreativa konstnärliga projekt inom alla kulturområden. Som regel stöds inte inköp av utrustning eller teknik, inte heller resekostnader eller fortbildning. Pengarna skall inte heller gå till arvoden eller löner. Vid fördelningen beaktas att medlen om möjligts kall främja regional spridning och stimulera till nya mötesplatser, främja demokrati, jämställdhet och delaktighet. Pengarna kan sökas under hela året.