DELA

kulturnotiser

Barnskivan
”Titta kolla!”,

producerad av Kjell Frisk och Stefan Simonsen får ett gott mottagande av Vasabladets recensent Anna-Maria Nordman. Hon skriver bland annat: ”Ett vuxet öra spetsas och njuter av mångfalden, och treåringen tar in klanghelheten. Samtidigt är melodierna gripbara nog att hitta hem till den egna sångrösten.”
Nordman avslutar: ”Titta kolla!” är en skiva som gör mig glad. Det är en mycket kvalificerad och hållbar produktion, och det är roligt att sådana görs. I synnerhet med tanke på hur många omgångar en barnskiva oftast snurrar.”


Ålands
musikinstitut

får ny direktion vid årsskiftet. I den nya direktionen, som arbetar under perioden 1.1 2007 – 31.12 2010 sitter Siv Ekström (med Marie Rosbäck som ersättare), Nina Andersson (Annsofi Joelsson), Tom Björkman (Susanne Fagerström), Lars Sundblom (Kurt Lindbom), Krister Norrgrann (Inga-Lill Rögård), Eva Nyberg (Fredrik Erlandsson). Till direktionens ordförande utsågs Siv Ekström med Tom Björkman som vice ordförande. Beslutet om den nya direktionen togs vid enskild föredragning av kulturminister Camilla Gunell (s).


Berättelser av
unga i Norden

hoppas man få in när Finland efter årsskiftet tar över som ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Ett centralt tema är barn och unga och det ska synas i verksamheten, bland annat kommer en del seminarier att arrangeras kring frågor som är viktiga för unga och berör unga. Men framförallt skall ordförandeskapets kommande hemsida, www.norden2007.fi, vara en hemsida även unga vill besöka. Interaktivitet och lätthanterlighet har prioriterats, och en skild ”sida” under namnet ”Ung i Norden” görs.
Idén är att det på Ung i Norden-sidan ska varje vecka publiceras en ny text av en ung nordbo som på något sätt deltagit i det nordiska samarbetet och dess verksamhet. Berättelsen kunde bestå av en anekdot, en kort historia, ett kåseri eller något annat. Formen är fri och texten bör inte vara längre än en A4 med grad 12.
– Genom att skicka din historia bidrar du förhoppningsvis till att öka intresset för övriga unga att ta del i den nordiska verksamheten, åka på utbyte eller Nordjobba en sommar, skriver man i ett pressmeddelande.
Texter skickas till till mikaela.nordling@formin.fi.