DELA

kulturnotiser

Konstmuseets
stora sommar-
utställning i Mariehamn bjuder 2007 på samtidskonst. Museet visar verk av en hel rad etablerade konstnärer, en del verksamma på Åland och andra med olika former av anknytning till landskapet. Utställningen i konstmuseet pågår från den 16 maj till den 9 september.
De medverkande konstnärerna är: Maria Duncker, Rita Jokiranta, Jan Kaila, Satu Kiljunen, Markus Kåhre, Caroline Pipping, Johan Scott, Kurt Simons, Ellika Sjöstrand och Pauliina Turakka Purhonen.
Utställningen i konstmuseet är ett samarbetsprojekt med Amos Anderssons konstmuseum i Helsingfors.


”Mera drag” heter
en ny skiva

med Dalsbruks dragspelklubb. Det är klubbens femte utgåva, resultatet av två års arbete. Skivan innehåller ett tvärsnitt av den i Svenskfinland rätt välkända dragspelsorkestern. Gammal dansmusik av det svängigare slaget har blivit något av ett varumärke för klubben. Man inleder – som sig bör – med ”Dragsfjärdsvalsen”, fortsätter med ett foxtrotpotpurri till Jacob Gades ”Tango Jalousie” för att gå vidare till en schottis och en vals.
Här finns också sådant som ”Shake of Araby”, New York, New York, ”In the Chapel in the Moonlight” och ”That´s a Plenty”, men också till exempel Lasse Mårtenssons ”Undanvindsvalsen”, Evert Taubes ”Fritjof och Carmencita” och Benny Anderssons populära ”Vår sista dans”. Avslutar gör man med ”Säkkijärven polkka”, här framförd i form av en dragspelduett med Calle Pettersson och Klas Nyström. Pettersson kom förresten med en egen dragspelsskiva för ett år sedan.
”Mera drag” är producerad av Åke Grandells Ohay´s Music (OKECD 1093) och distribueras av FG/Naxos. Mer om Dalsbruks Dragspelsklubb, som verkat i trettio år, kan man inhämta på klubbens hemsida www.dalsbruk.com.


”Presidentspel”
heter en special-

utgåva från förlaget Scriptum där karikatyrtecknaren Leif Sjöström har samlat en del av sina presidentteckningar ur serien ”Folkets Dagblad” från Mauno Koivisto till Tarja Halonen. Mycket kretsar kring valen och olika komiska poänger ur kampanjerna. Tarja Halonens katter ägnas också en hel del uppmärksamhet. Karikatyrernas språk är svenska, liksom i originalen, men bildstriparna har försetts med förklarande finska bildtexter.