DELA

Kulturnotiser

Åtta vill vikariera
kulturkonsulenten,

ett moderskapsvikariat vid Ålands landskapsregering.
De är Annica Eriksson, Vårdö, Bernt Balkh, Mariehamn, Krister Suominen, Helsingfors, Isabell Mattsson, Mariehamn, Helena Udd-Ståhl, Vasa, Riikka Lehtonen, Helsingfors, Axel Johansson, Mariehamn samt ytterligare en person som önskar vara anonym.
q

Cirka 140 personer,
av dem ca 70 barn,

kom till söndagens dockteaterföreställning Pepparkakskungens julgransplundring med Urdarteartern.
Elisabeth Hållbus, som står för både dockor, regi och manus, var skicklig och behöll barnens uppmärksamhet under hela pjäsen. Barnen levde med, de gissade, frågade, svarade, ropade och skrattade, ja också de vuxna måste fnittra till lite när till exempel snöflingorna rockade till det eller tomtegubben fick hicka. Dekoren var stämningsfull och genomarbetad. Gedigen skulle man kunna säga, så vi bokade genast in dem till nästa år igen med en annan pjäs, en pjäs om julänglar, skriver Isela Valve i ett pressmeddelande från biblioteket.
q


Allmänheten ombeds
ge förslag på mottagare

av Mariehamns stads kulturstipendium 2007. Beslut om mottagare av kulturstipendiet om 4.000 euro tas av Mariehamns kulturnämnd.
Kriterier för valet av mottagare av stipendiet är att personen/personerna genom sin verksamhet stimulerar och vitaliserar det åländska kulturlivet oavsett område. Professionella konstnärer och kulturarbetare, såväl som grupper som arbetar för ett gemensamt projekt, har möjlighet att erhålla stipendiet.
Mottagaren skall vara fast bosatt i Mariehamn.
Förslag tillsammans med en motivering lämnas till bibliotekets information eller per e-post till kultursekreteraren: mervi.appel@mariehamn.aland.fi inom januari månad.
Tidigare prisstagare är bland andra Jerker Örjans, Krister Norrgran, Maj-Britt Lind och Maria Korpi-Gordon.
q


Foto-Work shop
för unga (15-20 år)

arrangeras i helgen i Kakelhallen. I samband med Sabine Meiers utställning i Kakelhallen arrangeras en workshop för unga med temat porträtt och självporträtt 13-15 januari. Handledning ges av konstnären Sabine Meier, som är från Frankrike
Anmälningar tas emot till och med fredag 12.1 av Gunnel Ekelund, tel. 0457 382 32 42 eller per e-post: gunnel_ekelund@hotmail.com
Max. antal deltagare är 12. Program: dag 1: lör kl 17-19 konstnären berättar om sitt arbete med självporträtt (här kan en större grupp delta, även vernissagepublik). Dag 2: sön kl 14-16 deltagarna arbetar med egna bilder och får uppgifter. Dag 3: mån kl 18-20 genomgång av resultatet samt feed back från läraren/konstnären.
Workshopen arrangeras i samarbete mellan Galleri Kakelhallen och Fotoklubben Obscura.
q