DELA

KulturnotiserFoto-Work shop
för unga (15-20 år)

arrangeras i helgen i Kakelhallen. I samband med Sabine Meiers utställning i Kakelhallen arrangeras en workshop för unga med temat porträtt och självporträtt 13-15 januari. Handledning ges av konstnären Sabine Meier, som är från Frankrike.
Anmälningar tas emot till och med fredag 12.1 av Gunnel Ekelund, tel. 0457 382 32 42 eller per e-post: gunnel_ekelund@hotmail.com. Det finns fortfarande platser!
Max. antal deltagare är 12. Program: dag 1: lör kl 17-19 konstnären berättar om sitt arbete med självporträtt (här kan en större grupp delta, även vernissagepublik). Dag 2: sön kl 14-16 deltagarna arbetar med egna bilder och får uppgifter. Dag 3: mån kl 18-20 genomgång av resultatet samt feed back från läraren/konstnären.
Workshopen arrangeras i samarbete mellan Galleri Kakelhallen och Fotoklubben Obscura. qPresidenter och lantråd
kommer och går,
men Roffe består, skriver Ålands radio i ett pressmeddelande. Det är också rubriken för ett en timmes långt program med minnesbilder och arkivglimtar från 35 år av mikrofonarbete, ett stycke åländsk radiohistoria som nu är till ända i och med att Rolf Lindqvist lämnat radion för pension.
Hör Rolf summera ett händelserikt arbetsliv i radions tjänst men också forna kolleger och chefer berätta om Rolf i Ålands radio måndagen den 15 januari kl 15.03, med repris lördagen den 20 januari kl 14.00
Redaktör är Eva Nyberg. qNya böcker skall
locka fram läslusten

under vårterminen bland eleverna i årskurs 5, önskar Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och Skola. Samarbetet har lett till att 135 bokpaket som bäst skickas ut till finlandssvenska skolor. Paketet består av tio böcker som är valda så att både svaga och vana läsare kan hitta något som passar dem.
Bland böckerna kan nämnas de finlandssvenska ”Ellens Annorlunda tävling”av Monika Vikström-Jokela, ”Stora T – ett spel på liv och död” av Christina Andersson, ”Fru Sola” av Irmelin Sandman-Lilius och Yvonne Hoffmans bok ”Det röda bokmärket”. Bland de övriga böckerna finns också fantasy- och äventyrsböcker.
Skolor som har föräldraföreningar som hör till Förbundet Hem och Skola har haft möjlighet att anhålla om bokstipendiet. Projektet har möjliggjorts tack vare en generös donation från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. De skolor som under hösten ansökte om och nu har beviljats bokstipendiet planerar läsprojekt kring böckerna. Klassläraren har fria händer att fundera på hur man bäst får in den nya litteraturen i undervisningen.
Det är tredje gången som årskurs 5 är mottagaren till bokpaketet.
Tidigare har samarbetat mellan Hem och Skola och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd lett till ett tillskott på 30 böcker för klassbibliotek för årskurs 1.
Hem och Skola är samarbetsforum för föräldrar, lärare och elever i de svenskspråkiga skolorna. Syftet med verksamheten är att arbeta för att skolbarnen skall må bra och att föräldrarna aktivt skall kunna ta del av skolans vardag. qUtbildningen i
utställningsproduktion

som arrangeras av Nordens Institut på Åland i samarbete med Öppna högskolan är fullbokad. Åtminstone vad gäller kursdelen där man också arrangerar mera praktiskt inriktade workshops. Platsantalet har höjts till 25 för att bereda plats åt de hittills anmälda.
Däremot finns det obegränsat med plats för att delta i de enskilda föreläsningarna. Då anmäler man en vecka innan till Öppna högskolan om deltagande.
Intresset har varit oväntat stort och man kan väl se det som ett tecken på att det funnits en beställning på en utbildning inom konstområdet.
Kursen inleds torsdag den 25.1 kl. 19 med en introduktionsföreläsning som är öppen för alla, med genomgång av vårens program, presentation av föreläsarna, praktiska detaljer, samt en introduktion av workshoparbetet för kursdeltagarna. q