DELA

KulturnotiserSally Salminen får
kanske ett eget stipendium

i år. Kulturdelegationen har fått i uppdrag av landskapsregeringen att komma med riktlinjer för ett stipendium som skulle delas ut till ”författare och andra kulturarbetare som verkar i Sally Salminens anda”. qSanna Tahvanainen
recenserades
i Svenska Dagbladet av Fredrik Hertzberg i början av januari. Det är Tahvanainens sjätte bok ”Jag vill behålla precis allting” (Schildts) som recenseras och Hertzberg skriver att ”Sanna Tahvanainen ibland kallas Svenskfinlands Linda Skugge, främst för att hon gjort sig vida känd som provokativ kolumnist och feministisk debattör i den finlandssvenska dagspressen. Tyvärr, kan man delvis konstatera, eftersom hennes rykte som kolumnist skymt undan den mer komplexa textförfattaren Tahvanainen”.
Hertzberg nämner att Källskär är den yttre miljön där familjen lever ett nästan mytiskt liv. Han avslutar recensionen med att slå fast att ”’Jag vill behålla precis allting’ är ledigt skriven, den är en noga uttänkt helhet – det är som om Tahvanainen talade poesispråket, det är inte poetiskt lite här och var utan poetiskt alltigenom; Tahvanainen låter sin trollstav förgylla och förtrolla om vartannat. Klaustrofobiskt kan det bli, men klaustrofobin är en del av bokens ärende. Tahvanainen har aldrig varit bättre.” qNya böcker skall
locka fram läslusten

under vårterminen bland eleverna i årskurs 5, önskar Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och Skola. Samarbetet har lett till att 135 bokpaket som bäst skickas ut till finlandssvenska skolor. Paketet består av tio böcker som är valda så att både svaga och vana läsare kan hitta något som passar dem.
Bland böckerna kan nämnas de finlandssvenska ”Ellens Annorlunda tävling”av Monika Vikström-Jokela, ”Stora T – ett spel på liv och död” av Christina Andersson, ”Fru Sola” av Irmelin Sandman-Lilius och Yvonne Hoffmans bok ”Det röda bokmärket”. Bland de övriga böckerna finns också fantasy- och äventyrsböcker.
Skolor som har föräldraföreningar som hör till Förbundet Hem och Skola har haft möjlighet att anhålla om bokstipendiet. Projektet har möjliggjorts tack vare en generös donation från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. De skolor som under hösten ansökte om och nu har beviljats bokstipendiet planerar läsprojekt kring böckerna. Klassläraren har fria händer att fundera på hur man bäst får in den nya litteraturen i undervisningen.
Det är tredje gången som årskurs 5 är mottagaren till bokpaketet.
Tidigare har samarbetat mellan Hem och Skola och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd lett till ett tillskott på 30 böcker för klassbibliotek för årskurs 1.
Hem och Skola är samarbetsforum för föräldrar, lärare och elever i de svenskspråkiga skolorna. Syftet med verksamheten är att arbeta för att skolbarnen skall må bra och att föräldrarna aktivt skall kunna ta del av skolans vardag. q