DELA

KulturnotiserMariehamns
kulturnämnd
har fördelat evenemangsbidrag enligt följande: Konsertserien Katrina beviljas 4.300 euro (föreningen hade sökt om 5.000 euro), Ålands sjödagar får 4.300 euro (5.000 euro), Dokumentär och kortfilmsfestivalen Vera som firar tioårsjubileum får 5.100 euro (6.000 euro), Alandia Jazz Festival får 4.300 euro (5.000 euro), Bildfest för barn och unga får 2.000 euro (4.000 euro) och Johan Karrento/Inbreed film erhåller ett bidrag på 2.000 euro (2.500 euro) för projektet Videoschlager.
Åbo svenska teater beviljas ett bidrag för verksamhet i Mariehamn på 1.000 euro (1.000 euro) och dessutom en förlustgaranti på 400 euro per pjäs för två teaterföreställningar i Mariehamn. qKlaus Härös
nya film får
finlandspremiär på finlandssvensk filmmönstring. Efter en paus på ett par år är det åter dags för den finlandssvenska filmmönstringen som den här gången ordnas i Helsingfors. Filmmönstringarna har i allmänhet försökt visa det mesta av det som producerats i filmväg på svenska i Finland, men i år har arrangörerna valt att koncentrera sig på ett mindre antal projekt. Och för att garantera att filmerna är tillräckligt färska är det fråga om filmer som ännu inte ens haft premiär.
Mönstringen, som går under rubriken ”Nya filmer om gångna tider” ger publiken ett unikt tillfälle att bekanta sig med tre stora finlandssvenska filmprojekt som just nu är under arbete. De tre projekten är Claes Olssons Colorado Avenue, Åke Lindmans och Sakari Kirjavainens Tali-Ihantala 1944 och Jonas Tuominens Bomarsund – staden som försvann. Projekten presenteras av filmernas regissörer/producenter och publiken får ta del av unikt bildmaterial i form av färdigt inspelade scener.
Som socker på botten kan filmmönstringen för första gången i Finland visa Klaus Härös nya film Den nya människan. Filmen har valts till öppningsfilm vid Göteborgs Filmfestival och den får sin biografpremiär i Sverige i februari. qMusik i Åboland,
samarbetet som inleddes,

2001, växer. Antalet åboländska sommarmusikarrangemang nu hela nio. Dessa ordnar tillsammans under fem intensiva sommarveckor 72 konserter, 8 sommarkurser och väntar sig över 17.000 åhörare. Totalt är drygt 300 musiker engagerade och festivalernas sammanlagda budget närmar sig 700.000 euro. Betydelsen för kulturutbudet och turismen i Åbolands skärgård är stort uppger gruppens ordförande Kurt-Erik Långbacka.
Vid Nagu Kammarmusikdagar som inleds den 3 juli kan man också ta del av ett uruppförande: en stråktrio av Mikko Heiniö. Baltic Jazz, som fyller 20 i år, inleder den 6 juli och Antti Sarpila har liksom tidigare komponerat ett i huvudsak svensk-finländskt program med bland andra. Hacke Björksten, Lars Ehrstrand, Ulf Johansson-Verre och M.A. Numminen.
Sibelius i Korpo den 21-22 juli kommer i år delvis att försiggå i Korpo kyrka där bland annat Sibelius relativt okända musik för hornseptetter, skrivna i hans yngre dagar, framförs. q