DELA

kulturnotiserDet blev Anita
Husell-Karlström
som fick tjänsten som projektledare för ”Kultur i skärgården”. Beslutet togs av kulturminister Camilla Gunell (s) vid enskild föredragning. Husell-Karlström var, som Nyan tidigare berättat, även projektets styrgrupps enhälliga förslag.Poeter i etern
är arbetsnamnet

på en programserie under planering på Ålands radio. Från och med påsk sänder radion varje dag en dikt. Idén kläcktes av Isela Valve på stadsbiblioteket och programserien skall göras i samarbete med biblioteken på Åland som hjälper till med valet av dikter.
Dagsaktuell, åländsk poesi kommer att varvas med alster av sedan länge döda poeter – helt enkelt för att radions budget inte tillåter annat.Filmklubben
Chaplin

visar på fredag kl. 19.30 på Bio Savoy Wong Kar-wais film ”Days of being wild”. Filmens intrig kretsar kring kring en ung och fantastiskt osympatisk man som totalt struntar i alla kvinnor han raggar upp; detta är på grund av att han egentligen bara bryr sig om en enda sak här i livet: att hitta sin biologiska mamma. Filmen hade sin premiär år 1991.Mirjam Öbergs
pjäs om
de fyra första kvinnorna i Ålands lagting ges i repris Folkhälsans allaktivitetshus i Mariehamn på lördag, den 27 januari, kl. 15. För regin står Bodil Ehn och i de fyra rollerna ses Margaretha Procopé som Fanny Sundström, Rita Åsbacka som Elin Holmberg, Anneli Åkerblom som Rauha Åkerblom och Gun Holmström som Gunhild Berglund. Pjäsen hade premiär i samband med att hundraårsminnet av den kvinnliga rösträtten firades i fjol. Kaffeservering ordnas.”Bore –
Nordanvinden”
är titeln på en populärhistorisk bok om passagerarfartyget Bore som bokförlaget Litorale i Esbo ger ut i vår. Boken är skriven av Leif Kindblom från Sverige. Ångfartyget Bore var i trafik mellan Finland, Åland och Sverige från år 1898 till år 1961. Författaren skildrar fartyget, händelser, besättning, passagerare och upplevelser inramade i de större sociala omvälvningarna i länderna och hamnarna. Boken Utkommer i april
Bland de böcker som Litorale ger under ut finns också en ny seglingsbok av Pekka Barck. ”Tre båtar” följer upp tre segelbåtars öden från 1930-talet till i dag.. Boken utkommer i juni.