DELA

kulturnotiserKarl-Gunnar
Fagerholm

höll på lördagen föredrag för Ålandsforskarna om sitt bokprojekt om Lafsböle by genom seklerna.
– Han började med att belysa den äldsta kända historien från medeltiden genom århundraden av krig och oro, men också fredstida hårt arbete på åkrar och i skog, fiske och sjöfart. Föredraget illustrerades med fina bilder av olika typer av dekorerade redskap från gården, berättar föreningens ordförande Conny Andersson.
– Karl-Gunnar gjorde de gångna generationerna levande genom att på ett skickligt sätt berätta om dem och hur deras liv gestaltade sig, till exempel amerikaresor. Intressant var också att höra om hur Saltviks kyrkas inventarier räddades undan stora ofreden och fördes tillbaka till Åland från Sverige.
Ett trettiotal åhörare samlades för att lyssna till föredraget.Ålandsättlingen
Haddon Sundbloms

Coca-Cola-tomte spelar en viktig roll i en understreckare som Kristian Gerner publicerade i Svenska Dagbladet den 25 januari. Gerner utgår från italienaren Nicola Lagioias bok ”Babbo Natale”. Understreckaren i SvD har rubriken ”Så blev tomten kapitalismens superstjärna”.
Haddon Sundbloms tomte gjordes på trettiotalet för en reklamkampanj för Coca-Cola. Gerner skriver: ” Jultomten behövde inte Coca-Cola för att överleva i västerlandet, men Coca-Cola behövde jultomten för att nå barnen, infogas i julmysteriet och få global räckvidd.”
Han berättar om hur Coca-Cola gav reklammannen Achie Lee uppdraget göra en kampanj som nådde barnen utan att direkt avbilda dem i reklamen. Lee anlitade i sin tur tecknaren Sundblom. Gerner, som också berättar jultomtens historia på ett allmännare plan, noterar i sin artikel att Haddon Sundblom hade far från Åland och mor från Sverige.Sibelius-
Akademin

fyller 125 år i år. Jubileet uppmärksammas under hela året, men jubileumsveckan är i mars. Huvudevenemang är en jubileumskonsert i Finlandiahuset den 17 mars. I konserten uppträder Sibelius-Akademins symfoniorkester och kör under ledning av kapellmästare Leif Segerstam och körledare Matti Hyökki.
På programmet står Sibelius och Erkki Melartin samt ett nytt verk av Timo Hietala. Solister är blanda andra Kaija Saarikettu, Kari Kriikku, Pekka Kuusisto och Liisa Pohjola, skriver FNB.
Veckan innan jubileumskonserten publiceras Reijo Pajamos 125-års historik. Vid det tillfället uppträder Folke Gräsbeck och vänner.