DELA

kulturnotiserHanna Wiik
har valts till
ny verksamhetsledare för Ålands slöjd- och konsthantverk. Ansökningstiden för tjänsten gick ut på torsdagen. Fem ansökningar kom in och styrelsen som höll möte redan på torsdag kväll utsåg artenom Hanna Wiik till ny verksamhetsledare. Hon är kompetent för tjänsten och från tidigare förtrogen med arbetet eftersom hon skötte verksamhetsledartjänsten under åren 1996-2002. Senast har hon arbetat på Ålands omsorgsförbund. Beslutet i styrelsen var enhälligt. Hanna Wiik tillträder den 1 mars.
Nuvarande verksamhetsledaren Inger Nygård lämnar tjänsten för ett nytt jobb på företaget Gudviva.Gästbostäderna
för skapande
kulturarbetare på Kökar Källskär och vid Eckerö post- och tullhus lockar många sökande. Till Eckerö har kulturdelegationen fått in elva sökande och till Eckerö post- och tullhus hela 18. Referensgruppen gick på fredagen igenom ansökningarna och gjorde upp ett förslag till fördelning. Kulturdelegationen slår fast listan vid sitt nästa möte.


Fakta och
fiktion
i litteraturen och historien handlar det seminarium som Åbo Akademis bibliotek håller i Mariehamn i anslutning till litteraturdagarna i mars. Seminariet hålls den 22-23 mars och akademin samarbetar både med litteraturdagarna och Högskolan på Åland. Högskolans lokaler vid Neptunigatan är kursplats. Bland föreläsarna på seminariet märks författarna Thomas Wulff, Carina Nynäs, Astrid Trotzig, Kjell Westö, Leo Löthman, Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril. Föreläser gör även regissör Laura Ruohonen, etnologen Anne Niemi och forskatren Rita Paqvalén.
Mera uppgifter om seminariet kan fås via akademins hemsidor. Information ger också Eva Costiander-Huldén i Åbo på telefon 02-215 49 80 eller e-post: ecostian@abo.fi. Hon tar även emot anmälningarna som skall vara inne senast den 12 mars.”Tio små
negerpojkar”

skall Agatha Christies kända deckare inte inte längre heta på svenska. Albert Bonniers förlag har beslutat att titeln på svenska skall vara ”Och så var de bara en”. Den nya svenska titeln överensstämmer med bokens titel i USA där den ända sedan den amerikanska upplagan kom ut första gången år 1940 har haft titeln ”And then there were none”. ”Ten little niggers” var titeln när boken först kom ut i England år 1939. Enligt nätuppslagsverket Wikipedia har den också publicerats under titeln ”Ten little indians”.