DELA

KulturnotiserOrganisten
Dan Lönnqvist

från Jakobstad, som ett par gånger också medverkat i Ålands orgelfestival, konserterade i början av månaden i en av världens största katedraler, National Cathedral i Washington som har en 186-stämmig orgel. Två gånger per år väljs gästande organister ut på ansökan för att ge konsert på den stora orgeln.
– Programmet skulle bestå av minst två internationella standardkompositioner. Dessutom valde jag att framföra Taneli Kuusistos ”Pastorale” samt Einar Englunds ”Passacaglia”, berättar Lönnqvist för FNB.
Dan Lönnqvist avlade sin musikmagistersexamen och A-examen i orgelspelning vid Sibeliusakademin och gav sin debutkonsert år 1987. Lönnqvist har, utöver Norden, gett konserter även i Tyskland, Italien, Luxemburg, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien. Han arbetar till vardags som lärare vid Svenska yrkeshögskolans musikutbildning i Jakobstad.Åland få även
i år besök av

de spexande medicinarna i klubben studentklubben Thorax i Helsingfors. Denna gång kallar man sitt medicinarspex ”Svartskägg” och det utspelar sig under piraternas guldålder i Karibien. Året är 1692 och Port Royal händelsernas centrum.
Medicinarklubben Thorax har den längsta årliga spextraditionen i Finland. En stor del av föreningens medlemmar engageras varje vår i spexandet.
Spexet har premiär på Steinerskolan i Helsingfors den 10 mars och övriga spexdatum är 24.3, 21.4 och 5.5. Dessutom kommer det att göras turnéer till Åbo, Åland och Göteborg, skriver man i ett pressmeddelande.Innofficiella namn
på olika platser

i städer vill Språkarkivet vid Svenska litteraturssällskapet i Finland få reda på genom den pristävling som man nu utlyst. Genom att besvara arkivets frågelista om inofficiella namn i städer i Svenskfinland kan man vara med och tävla om penning- och bokpris, och dessutom utlottas två extrapris.
– De inofficiella namnen finns, till skillnad från de officiella, inte utskrivna på kartor eller skyltar utan används främst i muntlig kommunikation mellan stadsbor, skriver arkivet i ett pressmeddelande.
Frågelistan kan beställas per telefon, tfn 09-618 774 58 eller 09-618 777, per post: Språkarkivet, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors eller per e-post: maria.vidberg@sls.fi. Den finns också på Svenska litteratursällskapets webbplats: www.sls.fi (under ”Aktuellt”). Tävlingstiden utgår den 15 mars 2007.