DELA

kulturnotiser


Svenska
folkmusikgruppen
Irmelin ger en konsert i Ålands musikinstitut på lördag, den 3 mars kl. 19. I gruppen möts tre sångerskor: Karin Ericsson Back, Malin Foxdal och Maria Misgeld. ”Visor och låtar från Norden med svärta, must och sirlighet, i personliga arrangemang med improvisation och solistiska uttryck”, som de beskriver sin musik på den nyligen utkomna cd:n ”Kärlighet”. Gruppen har sjungit tillsammans sedan 1999. På lördag ger Irmelin också två kortare konserter, i Odalgården och på Trobergshemmet. Konsertbesöket arrangeras av Mordens institut i samarbete med kulturbyrån i Mariehamn. oÅlands
mångkulturella
förening har hållit årmöte. I den nya styrelse som valdes sitter: Gunnel Ekelund ordförande, Maini Pirjola vice ordförande, Kaveh Bahar sekreterare, Iuliana Bolos kassör, styrelsemedlemmar: Bita Khani och Sara Blomqvist, suppleanter: Iris Grüssner-Hellman , Eva Törnroos och Vilija Galiniene. Till hedersmedlem kallades föreningens grundare Riitta Eckerman.
Föreningen hoppas få många fler medlemmar såväl bland inflyttade som bland ålänningar intresserade av olika kulturer och integrationsfrågor. På föreningens hemsida ges uppgifter om föreningen, vad som är på gång och hur man kan bli medlem. Adressen är http://home.aland.net/mangkulturell. oUtbildningen i
utställnings-
produktion i Öppna högskolans och Nordens instituts regi fortsätter på lördag, den 3 mars, kl. 10-12, denna gång med fördjupning i finansiering. Utöver information om olika finansieringskällor berättar tre åländska konstnärer om olika utställningsprojekt och deras ekonomiska upplägg.
Medverkar gör Peter Winquist, Nanna Sjöström och Minna Rundberg. Utbildningens föreläsningar är öppna för allmänheten mot en avgift om 15 euro per föreläsningstillfälle. Gunilla G. Nordlund är kursledare.