DELA

kulturnotiserFirandet av
självstyrelsedagen

understöd också i år med bidrag till olika lokala föreningar Kulturdelegationen har nu fördelat bidrag som skall användas för aktiviteter olika aktiviteter riktade till allmänheten på självstyrelsedagen. Pengarna får inte användas till fri servering och inte heller till annonsering eftersom kulturdelegationen annonserar om evenemangen.
Följande föreningar och projektgrupper erhåller stöd:
Önningeby hembygdsförening, 2.500 euro, Kökar hembygdsförening 1.000 euro, Södra Lemlands marthaförening 500 euro, Shanty Society Pommern, 1.000 euro, Åklands köpmannaförening 2000 euro som reserveras för samarbete med Centrumutskottet i Mariehamn, Kökar ungdomsförening, 2.000, Föreningen för Ålands hemgård, 250 euro, Kastelholmsnejdens byalag, 750 euro, Ålands folkdräkts- och kulturförening, 350 euro, Projektgruppen för Föglömuseet och kulturnämnden på Föglö, 500, Projektgruppen Greta Sundström/Viva Holm, 5000 euro, samt De utvecklingsstördas väl på Åland, 1.000 euro.
Bordlagd till nästa behandling blev Föreningen Konst utan kompromiss anhållan om stöd för et tiosidig färgbroschyr med titeln ”Tervetuloa” som, enligt ansökan, syftar till att belysa språksituationen ”mellan oss och finländarna”.Gregoriansk
sång på Medis

blir det i en veckoslutskurs den 21-22 april. Kirsti Autio håller kursen under lördag-söndag 21-22 april kl 11.00-17.00. Hon är en pionjär i Finland då det gäller att undervisa gregoriansk och harmonisk sång. Hon är utbildad sångare vid Sibeliusakademin och har hållit kurser sedan 1989, hon var med och grundade sånggruppen Vox Silentii och sjöng med i gruppen i 13 år, ända till år 2004. Efter det har hon jobbat med undervisning i det harmoniska sångsättet. Hon ger röstvård och även akupunktur enligt traditionell kinesisk modell.
I Kirtsi Autios kurser deltar både professionella musiker, amatörer och personer som tycker att de inte kan sjunga. Rösten är gemensam och sången tillhör alla, menar hon. Gemensamt för kursdeltagarna är nyfikenheten, intresset för människorösten och dess effekter, samt viljan att sjunga.
Avgiften för veckoslutskursen i Medis är 24 euro och anmälningar tas emot på kansliet.En bok för allas
vuxenutgivning

är hotad skriver Svenska Dagbladet. Den nya borgerliga regeringen gör en översyn över En bok för allas vuxenutgivning till lågpris. Utgivningen skulle i stället koncentreras till barn- och ungdomsböcker.