DELA

kulturnotiserCordelia
Edvardson
fick på torsdagen motta förlaget Natur & Kulturs kulturpris. I motiveringarna till priset sägs att Edvardson tilldelas priset ”för att hon i sin gärning som författare och reporter förmår förena en kyligt iakttagande kritisk blick med stark empati och inkännande. I litterär form har hon gestaltat egna och andras erfarenheter av utsatthet och förtryck utan att hemfalla åt självömkan eller sentimentalitet. Som reporter förmår hon – mitt i redovisandet av kluvenhet och smärta – att uppvisa en aldrig svikande integritet och omutlig strävan att förmedla sanningen”.
Cordelia Edvardson är född 1929 och har bland annat arbetat som Svenska Dagbladets korrespondent i Mellanöstern.Mariehamns
ungdomsorkester
ger sin traditionella vårkonsert i Idrottsgården på lördag kväll kl 18.30. I konserten deltar både A-orkestern som leds av Åke Hillar och B-orkestern under Krister Norrgranns ledning. Båda orkestrarna spelar också ett par låtar tillsammans.
B-orkestern spelar i år en hel del rockmusik, men även klassisk musik, som utdrag från Händels ”Fyrverkerimusik”. A-orkestern spelar en hel del originalskriven musik för blåsorkester, men även musik av Händel och Satie.
– Barn som går i årskurs 3-5 kommer i maj att bli inbjudna till en instrumentprovardag för vi kommer att börja med en nybörjarorkester i höst. Vårkonserten kan vara ett bra tillfälle att stifta bekantskap med vår verksamhet för dem som vill börja spela, säger Krister Norrgrann.
Biljetter kan köpas av orkestermedlemmar eller vid ingången.Allsångs-
caféet i Medis
fortsätter nu på måndag kl. 18.15-19.15 i Kursgården i Mariehamn. Allsångscaféerna i januari och februari lockade många sångglada och det hoppas man skall ske också på måndag kväll. Ledare är Åsa Isaksson. Ingen förhandsanmälan behövs. För kaffe med dopp betalar man på plats och deltagaravgiften på 2 euro per gång uppbärs i efterskott.