DELA

KulturnotiserVäljarbeteendet
i Svenskfinland

är under lupp i ett nytt forskningsprojekt som genomförs av finlandssvenska valforskare vid Åbo Akademi och Helsingfors Universitet. Forskningsprojektet inkluderar också de åländska väljarnas beteende. Som ansvarig ledare för projektet fungerar forskningschef Kimmo Grönlund vid Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. Det treåriga projektet finansieras av Svenska Litteratursällskapet i Finland.
I valforskningsprojektet studeras finlandssvenskarnas politiska åsikter och politiska beteende med hjälp av information från två huvudkällor. För det första genomförs 300 besöksintervjuer på svenska. Innehållsligt identiska intervjuer görs med 1100 finskspråkiga finländare. Dessutom utför institutet en enkätundersökning på svenska. Denna enkät skickas till 2500 svenskspråkiga väljare i Finland och till 1000 röstberättigade på Åland. Genom dessa insamlade uppgifter och med hjälp av tidigare data kan forskarna analysera förändringar i politiskt beteende. qFöreningen Bild-
& formskolan meddelar

en ändring angående tidigare uppgifter om vårmötet. Vårmötet torsdag 29 mars kl 19.30 hålls i NIPÅ’s lokaler på Elverksgatan 10. qStiftelsen för Åbo
Akademi planerar

att göra om Åbo Svenska Teaters Tiljan-scen till krog. En uthyrning skulle märkbart försvåra en fortsatt scenverksamhet på Tiljan.
Artistföreningen vid Åbo Svenska Teater motsätter sig planerna att hyra ut Tiljan till en utomstående part och ordnar därför söndagen den 1 april en programfylld afton på Tiljan. Husets egna artister får sällskap av många bekanta före detta ÅST-ansikten som ställer upp med musik, historier och annat program. Bland annat Marika Westerling, Riko Eklundh, Jussi Vahvaselkä, Johanna Ringbom, Peter Kanerva, Jerry Wahlforss och Maria Udd uppträder under kvällen.
Tiljan är en av ÅST:s tre scener, ett levande rum för kultur i hjärtat av Finlands äldsta teater och en väsentlig del av teaterns konstnärliga och affärsmässiga verksamhet. På Tiljan har uppförts en bred repertoar från Broadwaymusikal till intima trubadurkvällar, från poesiläsning till de populära ståuppkvällarna Club Wettex & Latex. Tiljan fungerar också som ÅST:s pauscafé och festlokal. qPia Ingström skriver
i gårdagens HBL

en krönika om Mariehamns litteraturdagar. Krönikan bär rubriken Miraklet i Mariehamn och Ingström skriver bland annat ”Mariehamns litteraturdagar är en lyckosam kombination av ganska mycket pengar och hög svanshållning”. Hon blev också upplivad av att Kjell Westö som blev ”utpekad som litterär snuskhummer av den allvarliga samtalsledaren Jonna Ekman”. Pia Ingström är litteraturredaktör på HBL. q