DELA

kulturnotiserUtspelar sig
kring Ålands hav

gör intrigen i Grisslehamnsförfattaren Erik Erikssons romantrilogi, där den sista delen utkommer i januari nästa år. Eriksson medverkade i påskfirandet vid Eckerö post- och tullhus i helgen och berättade om sitt författarskap och särskilt då romantrilogin där den första delen ”Det brinnande havet” utspelar sig i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet och den andra delen ”Den blå stranden” vid tiden för Krimkriget. Den tredje delen som får titeln ”Efter stormen” når fram till händelserna kring 1917-1918.
Konstnären och poeten Verdandi Kuhlman född på Föglö, men sedan länge bosatt i Sverige, medverkade också och berättade om sina två diktsamlingar ”På den blå”, som utkom år 2005, och ”Sex samtal med Fo”, som kom i fjol. Bland annat konstaterade hon att barndomens Klåvskär betytt mycket för henne.Evert Ekroth-
priset, som

utdelas vart annat år, går denna gång till Akademiska sångföreningen. Finlands svenska sång- och musikförbund delar ut priset som är på på 2000 euro och utdelningen skedde vid förbundets vårmöte i Karleby den 31 mars.
Studentkören ”Akademen” är Finlands äldsta kör, grundad år 1838 av Fredrik Pacius. Kören består i dag av drygt 100 sångare. Körens dirigent är Henrik Wikström.Ålands sång- och
musikförbund

får inte det bidrag man sökt om hos kulturdelegationen för att täcka kostnaderna för en komposition av Lars Karlsson. Verket, som man ansökte om 3000 euro för, är tänkt att uppföras av Wegelius kammarstråkar samt blåsare vid självstyrelsedagsfirandet i år samt under landskapsdagarna i Helsingfors. Kulturdelegationen hänvisar i sitt beslut till att sång- och musikförbundet nyligen beviljats 60.000 euro för årets verksamhet.
Vid samma möte beslöt delegationen bevilja 6.000 euro i stöd för sommarens utställning vid Eckerö post- och tullhus. Utställningen kallas i år ”Storm-Skärgårdshantverk”.
Delegationen beslöt också att inte utdela något litteraturstipendium för Broge Wiléns roman ”Kuriren”, som utkom i fjol. Eftersom författaren är avliden är det oklart vem stipendiet skall riktas till, menar man.