DELA

kulturnotiser



Åländska Ianróds
skiva recenseras
i tidningen Löntagaren. Cd:n med titeln ”ianrod kopman station” får ett positivt mottagande: ”Alla i bandet sjunger omväxlande lead och stämmor, och det ger en härlig omväxling i framförandet. Inspelningen har fräsch live-känsla som passar in i den här musikgenren”, heter det bland annat. ”Irländsk trad i åländsk tappning”, lyder rubriken.



Inga-Lisa Pettersson
och Ulla Häggblom
håller en gemensam utställning med akvareller i Ålandsbankens kontor i Västernäs i Mariehamn. På utställningen, som pågår till den 30 juni, visar de bland annat målningar med landskapsmotiv och blommor. Inga-Lisa Pettersson och Ulla Häggblom har gått på fler mediskurser i akvarellmåleri med Aino Kivisaari som lärare.



Åbo får en
kulturregatta
sommaren 2011. Det är evenemanget ”The Culture 2011 Tall Ships Regatta” som når Åbo 26-28 augusti 2011. Regattan angör Åbo med anledning av att staden tillsammans med Tallinn i Estland är europeiska kulturhuvudstäder 2011, skriver Åbo Underrättelser.
I fjol anlöpte den stora Tall Ships-regattan Åbo och lockade då över 500.000 besökare. Kulturregattan som väntas locka kring 200.00 eftersom den genomförs så sent på sommaren, efter det egentliga Tall Ships-evenemanget.



Skärgårdssamarbetets
konstläger hålls
i år i Haapsalu i Estland, den 26-30 juli. Några platser finns ännu kvar. På programmet står friluftsmålning med undervisning, galleribesök med mera. För anmälningar kan Birgitta Granvik, Pargas Konstklubb Pictura kontaktas på telefon 040-568 50 13.



Fredrik Lindström är
tillbaka på Dramaten,
nu tillsammans med Johan Rabaéus. Efter succén med Fredrik Lindströms utsålda språkstund på teaterns stora scen tidigare i maj, reder han den 1 juni kl. 19 (lokal tid) ut begreppen kring teaterspråk jämfört med talad svenska, och realism gentemot högre, mer ”uppfostrande” språkbruk.