DELA

kulturnotiserÅlands
kulturstiftelses
offentliga föreläsning, torsdagen den 3 maj klö. 19, handlar denna gång om nättjänster. Professor Solveig Wikström, Stockholms universitet, om dagens forskning rörande konsumentfrågor. Rubriken är ”Framtidens nättjänster”. Hon har i sina undersökningar konstaterat att vi än så länge tagit till oss relativt få tjänster på internet. För mera komplexa tjänster går det trögt. Det krävs enligt henne mer kreativitet och forskning om frågeställningarna för att vi inte skall få ett samhälle där tjänsterna får sämre kvalitet och blir för dyra.
Solveig Wikström, hemma från Östergårds i Ytternäs, är nu professor vid Stockholms universitet. Efter studier vid handelshögskolor i Åbo och Göteborg. I sin akademiska karriär har hennes forskning varit inriktad på konsumentfrågor med särskild vikt på konsumenternas vardag. En ledstjärna för henne har varit engagemanget för konsumenterna, deras villkor och befolkningens vardagsliv, skriver kulturstiftelsen i ett pressmeddelande. Föreläsningen äger rum i Ålands hotell- och restaurangskola och är öppen för allmänheten.
Vid samma tillfälle tillkännages mottagaren av Ålandsbankens kulturpris 2007.Tintin till sjöss
heter en stor

utställning på Sjöhistoriska museet i Stockholm som öppnas den 26 maj. Genom Hergés verk tillsammans med föremål ur museets samlingar ger den omisskännlige journalistens äventyr till sjöss nya perspektiv på den maritima historien.
– Det sjöhistoriska ämnesområdet är lika stort som de sju haven. Därför kommer också våra besökare av de mest skilda anledningar. Alla de som fascinerats av Tintin kan nu även de komma till oss och se att ämnesområdet är precis lika spännande som hans äventyr, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet.
Tintins skapare Hergé har i flera av sina seriealbum inspirerats av fartyg, sjöfart och maritima miljöer, till exempel ”Krabban med guldklorna”, ”Den mystiska stjärnan”, ”Enhörningens hemlighet”, ”Rackham den rödes skatt” och ”Koks i lasten”.
I år skulle den belgiske serietecknaren Hergé, som egentligen hette Georges Remi, ha fyllt 100 år. Hans första äventyr med Tintin publicerades 1929 och följdes av ytterligare 22. Tintins äventyr har översatts till 60 språk och 200 miljoner album har sålts världen över.