DELA

kulturnotiserÅlands
mångkulturella
förening ordnar tillsammans med landskapsregeringens kulturavdelning en språkdebatt på stadsbiblioteket torsdagen den 10 maj kl. 18.30 – 20.00 . Debatten skall handla om finskans och de inflyttade finskspråkigas ställning på Åland ur olika synvinklar. Debattledare är Bengt Östling, nu reporter på FST, tidigare informatör på landskapsregeringen/styrelsen. I panelen: Peter Lindbäck, Sirpa Eriksson, Niklas Lampi och Jouko Kinnunen .
– Vi hoppas också på ett livligt deltagande från publiken, skriver Gunnel Ekelund i pressmeddelandet från föreningen.Historikern
Dick Harrison
blir nu även romanförfattare. ”Ofärd” heter hans romandebut som Ordfronts förlag ger ut i juni. Historisk är dock miljön även i romanen. Huvudpersonen i ”Ofärd”, Ulvbjörn Vamodsson, växer upp på Borg i Östra Götaland på 600-talet. Förlaget beskriver romanen som ”enhistorisk spänningsroman, en myllrande, färgrik, episk saga från en märklig och okänd brytningstid.”Liza Marklunds
”Nobels testamente”
i kartonerad version har återkallats av Piratförleget, skriver tidskriften Svensk Bokhandel. Orsaken är att man upptäckt flera fel i texten, något som berodde på att den näst sista versionen av manuskriptet i misstag använts vid tryckningen av den kartonerade upplagan.Eric Ericsons
kammarkör
från Stockholm tilldelas Nordiska rådets musikpris 2007 med motivering att kören intar en central plats och framträder som en förebild inom såväl den svenska och nordiska som den internationella körvärlden genom sitt fina konstnärliga uttryck och sin virtuosa hantverksskickliga kvalitet. Med sin högt utvecklade klang har Eric Ericsons Kammarkör nästan blivit synonym med ”The Nordic Sound”, heter det också.
Det är första gången i musikprisets historia som körer nomineras till priset. Allt som allt var tolv körer nominerade till årets pris. Vart och ett av de fem medlemsländerna nominerade två körer och de självstyrande områdena Färöarna och Grönland nominerade var sin kör. Åland hade ingen nominering i år.
Prissumman är på 350.000 danska kronor och prisutdelningen sker vid Nordiska rådets session i Oslo i slutet av oktober.