DELA

kulturnotiserBoken Ӂland
skärgård i Öster-
sjön” som Kjell Ekström och Håkan Skogsjö gav ut i vintras kommer att ges ut på engelska.
– Vår idé att ge ut boken på engelska fick ny fart efter Bibliotekstjänsts lyriska recension. Utformningen blir i det närmaste identisk med den svenska, men vi har satt in ett sammanfattande avsnitt om historien, skriver Ekström i ett pressmeddelande.
– Det är Matias Fagerlund, bosatt i England, som gjort översättningen. Vi är mycket nöjda med hans arbete.
Boken i engelsk språkdräkt har efterfrågats av näringslivet och den kommer även ut lämpligt med tanke bland annat på Ö-spelen. Under försommaren torde boken komma ur trycket.Martin Wegelius-
institutets
sommarkurser i musik arrangeras 22.7-3.8 på Svenska Österbottens folkakademi i Yttermark, Närpes. Där ges deltagarna möjlighet att tillsammans med andra barn, ungdomar och vuxna delta i körsång, stråkorkestrar, kammarmusik, teorilabb och enskild undervisning under ledning av framstående pedagoger. Även en kurs i rörelse och nutidsdans ordnas för pojkar och flickor. Dessutom arrangeras en mästarkurs i kammarmusik och violin med John Storgårds 30.7-3.8.
Sista anmälningsdag är den 18 maj. Anmälningsblanketten finns på hemsidan www.svefol.net/soff.mwi. På frågor svarar Hanna Karlsson, e-post: hanna.karlsson@martinaden.fi, tfn 040-538 67 18.Österbottniska
lador och timrade

uthus skall ingå i en installation som den turkiske konstnären Hüseyin Alpetkin skall delta med vid den kända konstbiennalen i Venedig. Enligt Vasabladet monteras byggnadsverken just nu upp för att senare flyttas till Venedig. Alpetkin säger till tidningen att han vill se likheterna mellan olika kulturer. Det är Peter Båsk, intendent på hantverkarbyn och kulturcentret Stundars i Korsholm, som letat fram uthusen och ladorna åt Alpetkin. De stod i en gårdsgrupp mitt i skogen mellan Jurva och Laihela.
Samtidigt noterar Vbl att den brasilianska konstnären Camilla Richas öppnat en utställning på galleri Plattform i Vasa centrum – en installation som domineras av en timrad hölada.
– All publicitet av detta slag är till gagn för ladorna. Folk förstår inte ladornas betydelse förrän de blir konst, säger Peter Båsk till Vbl.