DELA

Kulturnotiser

Mariehamns-
kvartetten
har beviljats ett bidrag på 1.000 euro av kulturnämnden i Mariehamn för körens programkväll på Svenska Teatern i Helsingfors i samband med de åländska landskapsdagarna. Som Nyan tidigare berättat är det den 15 juni som kören ger konsert på teatern med efterföljande åländskt tilltugg och festligt vimmel.
Nämnden har också beviljat Kristina Wigren i Geta ett utställningsbidrag på 200 euro för den utställning med lapptäcken som Wigren skall hålla på Galleri Skarpans den 28 juni–23 juli.

Modellstaden
i Mariehamn
som finns i Mariehamnsgalleriet vid Mariepark hålls i sommar öppen dagligen mellan den 1 juni och 11 augusti kl. 12-16. Tre studerande som under vintern arbetat som utställningsassistenter sköter öppethållningen. Från den 13 augusti övergår man till vintertider vilket betyder att utställningen är öppen endast lördagar kl. 12-16, övriga tider enligt överenskommelse.
Kulturnämnden slog fast öppethållningstiderna vid sitt möte i veckan.

Tua Forsström
har tilldelats
Samfundet De Nios stora litteraturpris på 250.000 kronor (27.000 euro). Enligt juryn skriver Forsström lyriskt tilltalande och med skärpa. I motiveringarna står också att hon kan härbärgera starka känslor utan att banalisera.
Tua Forsström är Finlands mest prisbelönta författare. Hon har bland annat fått Nordiska rådets litteraturpris 1998 och Svenska Akademiens Bellmanpris år 2003.
– Att få pris känns alltid lika bra. Samfundet De Nios pris var dock extra roligt att få eftersom jag inte producerat så mycket under de senaste åren, säger Tua Forsström till FNB.

Flöjtmusik
finns på en ny
skiva med Åsa Gustavsson, lärare i flöjtspel vid musikinstitutet Kungsvägen i Esbo. Gustavsson har studerat för bland andra Mikael Helasvuo och avlagt slutexamen vid Åbo konservatorium. På skivan ackompanjeras hon av Anne Rosenlund, lektor i pianospel vid Brages Musikskola i Helsingfors. Skivan, vars namn är ”Moments musicaux” innehåller en bred repertoar från klassisk till moderna musik, med betoning på det melodiösa. Skivan produceras av Åke Grandell och distribueras av FG/Naxos.

www.konsten.ax
är adressen till den gemensamma hemsida på internet som Ålands konstförening, Ålands slöjd och konsthantverk och Bild och formskolan öppnat. I artikeln om samarbetsprojektet blev adressen felaktigt återgiven.