DELA

kulturnotiserLars-Eric
Lindfors,
född i Mariehamn och numera professor emeritus i allmän kemisk teknologi vid Åbo Akademi, tecknar i en nyutkommen bok ett porträtt av Lennart Forsén (1889-1943). Forsén, som härstammade från Jakobstad, var elev till nobelpristagaren Richard Willsäter och blev, enligt Lindfors, världsberömd ”för sina insatser för att förklara den flertusenåriga gåtan om hur cement hårdnar till betong och hur processen kan regleras”. Boken berör också Forséns insatser i kriget 1918 och i de svenska hjälpinsatserna för Finland under vinterkriget som också engagerade honom.
Boken med titeln ”Den entusiastiske ingenjören” har getts ut av bokförlaget Scripum i Vasa.Björn Rönnlöf
från Sottunga

har utsetts till ny medlem i ledningsgruppen för projektet Kultur i skärgården för den återstående tiden av projektet. Han efterträder Vibeke Voigt, också hon från Sottunga, som anhållit om befrielse från uppdraget.Robert
Liewendahl

har av landskapsregeringen beviljats ett stipendium på 1.500 euro för sitt pågående arbete med två teaterpjäser som får premiär under sommaren. Stipendiet skall täcka utgifter för research, förlorad arbetsinkomst och material. Eftersom Liewendahl själv är medlem i kulturdelegationen hade man hänskjutit hans ansökan till landskapsregeringen. Beslutet fattades vid enskild föredragning av kulturminister Camilla Gunell.Föreningen
Sjöfartskapellet

i Sjökvarteret har av landskapsregeringen beviljats ett bidrag om 3.000 euro ur penningautomatmedlen för uppförandet av sjöfararkapellet. Avsikten är att åländska ungdomar skall kunna delta i arbetet och på det sättet få insikter i traditionellt byggande och hantverk. Beslutet fattades vid enskild föredragning av kulturminister Camilla Gunell.Studentkören
Brahe Djäknar

vid Åbo Akademi har gett ut en ny skiva med titeln ”Vintern rasat”. Skivan innehåller de traditionella vårsånger som kören brukar sjunga för att hälsa våren på Vårdberget i Åbo på valborgsmässoafton. Skivan innehåller också en kompletterande repertoar med sånger som kören arbetet med under våren. Skivan omfattar sammanlagt 25 sånger. Dirigent är Ulf Långbacka. Skivan ges ut i samarbete med Radio Vega.