DELA

kulturnotiserKanonen från
Bomarsund
som Nyan skrev om i gårdagens tidning kommer enligt landskapsantikvarie Viveka Löndahl troligen att ställas upp intill telegrafbyggnaden på Prästö som rymmer Bomarsundsutställningen. Ursprungligen har kanonen funnits i Notvikstornet. När den återkommer till Åland är ännu inte helt klart.
Som Nyan berättade är det Krigsmuseet som tagit initiativ till återlämnandet av kanonen som deponerades i Kustartillerimuseet på Sveaborg år 1988. Planerare Mika Smedberg på Krigsmuseet säger att återlämnandet beror på att Kustartillerimuseet upphör. Dess utrymmen var fuktskadade vilket hotade basutställningen. En del föremål blir kvar i krigsmuseets utställning på Sveaborg, men kanonen har man inte längre behov av.Elina Granlund
har tilldelats

ett av årets fyra Eric Sahlström-stipendier. Stipendierna som bär den kände uppländske nyckelharpsspelmannen Eric Sahlströms namn delas ut ur hans minnesfond. Varje år delar fonden ut stipendier till ett antal unga spelmän i åldern 13-20 år. Stipendiet består av en kursplats på sommarens fiol- och nyckelharpskurs på Ekebyholms slott i Uppland den 26-30 juni. Urvalet av stipendiaterna görs på basen av ansökningar med insända inspelningar på kassett eller cd.
Elina Granlund, som Nyan presenterade i serien ”Porträttet” för ett par veckor sedan, studerar sång vid musikinstitutet och är aktiv fiolspelman inom folkmusiken.Det nordiska
kultursamarbetet’
genomgår just nu en förnyelse. Om den nya institutionen Kulturkontakt Nord med säte på Sveaborg samt Nordiska ministerrådets nya temaprogram för professionella konstutövare informerade avdelningschef Tor Aas Hanssen och specialrådgivare Riitta Heikkilä i går kväll i lagtingets auditorium i Självstyrelsegården. Kulturproducent Ulrika Lind, åländsk sakkunnig i Nordiska kulturfonden informerade om fondens olika stödmöjligheter.
Informationskvällen var en inledning på det möte som nordiska ämbetsmannakommittén för kultur håller i dag. Enligt byråchef Jan-Ole Lönnblad, som är Ålands representant i kommittén, är det det första mötet någonsin som kommittén håller på Åland. Kommittén består av regeringstjänstemän och dess uppgift är att bereda ärenden för nordiska ministerrådets kulturministrar.
Efter det egentliga mötet i dag på dagen skall deltagarna i kväll och i morgon göra en rundtur och bekanta sig med Åland, berättar Lönnblad.