DELA

kulturnotiserRoy Jacobsens
roman ”Huggarna”
som han själv berättade om när han gästade Mariehamns litteraturdagar i mars tas upp i litteraturföreningens radiobokcirkel på måndag, den 4 juni klockan 15.05. Det är Kjell Andersen, Anne-Louise Fogelström och Leo Löthman som utbyter tankar om vad en norsk författare kan ha att säga om striderna i finska Suomussalmi under vinterkriget 1939-1940, med en enkel man, vedhuggaren Timmo, som huvudperson och hjälte.Fredrik Ekelund,
musiker och musik-

lärare skall genomföra en turné med tio framträdanden till äldreboenden runt om på fasta Åland. För turnén ansökte han om ett stöd på 2.000 euro från landskapet. Landskapsregeringen har beviljat bidraget som skall täcka resor och andra omkostnader. Beslutet fattades av social- och hälsovårdsminister Harriet Lindeman vid enskild föredragning.
Lindeman har också bifallit en ansökan från gruppen Kulturama som får 3.100 euro för fem framträdanden med ett program, skrivet och uppfört av ungdomar, på temat ”droger, alkohol och tobak i relation till våld och undergång” I båda fallen sker utbetalningen mot redovisning.Nyanfotografen
Erkki Santamalas

fotoutställning ”Skärgård på gott och ont”, som visades i Postens galleri vid Eckerö post- och tullhus förra sommaren kommer att visas i Gustavs på fastlandet i juli. Utställningen visas i anslutning till det årliga firandet av Volter Kilpi-dagarna och skall hänga i ett konferensutrymme i Itätalo i byn Kaurissalo (Korssala). Den kända författaren Volter Kilpi (1874-1939) var född i Gustavs där också hans mest kända verk ”I salen på Alastalo” utspelas.I Fontana Medias
romanpristävling
”Liv.nu” med inriktning på unga läsare fick man in fjorton bidrag. Första priset på 2.000 euro tillföll Marianne Backlén för romanen ”Tro, hiphop och kärlek”. Andra priset, 1.000 euro, fick Marita Gleisner för romanen ”Födelsedagsfesten”. Tredje priset, 800 euro, gick till Pia Kummel-Myrskog som skrivit romanen ”Mia mia”.
Enligt juryn, som bestod av redaktören, författaren Monica Vikström-Jokela, skådespelaren Kristian Thulesius och förlagsredaktören Pian Wistbacka, återkom vissa teman i flera av manuskripten.
Bland ämnen som varit viktiga, men också svåra att skildra finns tro och sexualitet. Flera av manusen handlade om multikulturella och internationella miljöer men även sociala problem i Svenskfinland lyftes fram.