DELA

kulturnotiserKatarina Gäddnäs
deltar i sommarens

internationella författarmöte på Mokulla gård i Lahtis. Författarmötena har arrangerats med stort deltagande ända sedan år 1963.
– Det känns jätteroligt att få vara med, säger Katarina Gäddnäs som uppmanades söka till författarmötet då hon deltog in ettseminarium kring regional identitet och författarskap i Helsingfors.
De internationella gästerna bjuds in medan inhemska deltagare kan anmäla intresse för att få vara med.
Årets tema är ”Beauty and horror”.
– Man fokuserar på varför det idag är ok att skriva om skräck och obehagligheter men inte lika accepterat att skriva om skönheten och det goda.
Den finländska avdelningen av organisationen PEN är också medarrangör vilket betyder att även yttranderättsfrågor kommer att beröras i diskussionerna.
Katarina Gäddnäs skall hålla ett förberett anförande som ett diskussionsinlägg på mötet och dessutom har Claes Andersson översatt dikter av henne till finska och Andrew Cooper och Hanna Hagmark-Cooper till engelska. Det senare har dessutom gjort att hon även blivit inbjuden till den poesifestival som arrangeras av översättarcentret i Visby.
Mokulla-mötet inleds på söndag och pågår till på onsdag.”En segling till
Åland 1889”
som utkom på Skogsjö Media till julen recenseras nu i Upsala Nya Tidning. Boken bygger på Fredrik Clasons dagbok från seglatsen, renskriven av sondottern Birgitta Sandblad i Uppsala, bearbetad och illustrerad av Kjell Ekström och Håkan Skogsjö. Recensenten Gunnar Olsson konstaterar att många goda krafter gjort Clasons lilla bok tillgänglig för samtida läsare.
Han skriver bland annat att Håkan Skogsjö och Kjell Ekström ”med fantasi, känslighet och kreativitet givit boken en mycket tilltalande form, med utsökt välvalda bilder.”
Men recensenten berömmer också själva texten. Han skriver att ”även den till det yttre vackraste bok faller ju ändå platt till marken om inte texten är välskriven och intressant? Ingen fara. Clasons text håller mycket bra även i våra dagar, 118 år efter seglatsen. Med lätt hand skildrar han sitt och kamraternas äventyr, utan att för ett ögonblick bli tröttande studentikos.”
Harriet Tuominen recenserade boken i Nya Åland den 14 februari.