DELA

kulturnotiserSpara det
finlandssvenska
talet, dialektprojektet som Nyan tidgare berättat om, har uppdaterat sin webbplats. Nu finns närmare 100 ljudprov från 30 olika orter på Spara talets webbplats. Bland de nya ljudproven finns material från bl.a. Kronoby, Oravais, Mariehamn, Åbo och Sibbo. Det finns exempel ur inspelningar med både äldre och yngre personer. På webbplatsen finns dessutom ett test där man kan testa sina kunskaper i finlandssvenskt talspråk. Man får lyssna till åtta korta avsnitt och ska sedan gissa varifrån talarna kommer.
Spara det finlandssvenska talet är ett projekt som dokumenterar svenskan i Finland i början av 2000-talet. När insamlingen är klar kommer samtal och intervjuer med mer än 1.000 personer att ha spelats in och finnas tillgängliga digitalt. Inspelningarna ska spegla den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster. Det är Svenska litteratursällskapet i Finland som genomför projektet. Projektledare är Ann-Marie Ivars.
Adressen till webbplatsen är: www.sls.fi/sparatalet.Svensk-ryska
kulturmöten skall

det bli i Eckerö under sommaren. Det är föreningen Åland-Rysslands regioner r.f. som inbjuder gamla och nya medlemmar. Såhär ser programmet ut, meddelar Jörgen Lundqvist i föreningen:
Söndagen den 17 juni kl. 14-16: ”Möten vid samovaren – rysk litteratur – och svensk – på ryska” i Café Lugn & Ro, Eckerö Post- och tullhus
Måndagen den 18 juni kl 18-19.30: ”Min bild av Astrid Lindgren – svensk litteratur i österled” i Eckerö bibliotek.
Tisdagen den 19 juni kl. 14-15.30: ”Svensk prosa i rysk kostym – en jämförande utblick över utmaningar och lockelser för översättaren – och läsaren” på Hotel Elvira.
Anmälan för samåkning till programmen kan göras till föreningen på telefon 0457-34313357.Musikern
Mika Pohjola,

som arbetat mycket med Johanna Grüssner – senast på skivan ”Nu blir sommar” – har antagits för doktorandstudier till Manhattan School of Music, för att avlägga doktorsgrad i jazzmusik. Pohjola har tidigare studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Berklee College of Music i Boston. Han är sedan 1995 bosatt i New York. Svenska kulturfonden har nu beviljat Mika Pohjola ett treårigt stipendium om 10.000 euro per år för doktorandstudierna.