DELA

kulturnotiserStipendier även
till åländska

studerande har fördelats av Svenska studiefonden. Bakom fonden, som stöder ungdomar som bedriver heltidsstudier vid universitet och högskolor, står en rad finlandssvenska fonder: Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse. Bidrag beviljas också direkt till folkhögskolor och yrkesläroanstalter för utdelning av elevstipendier (utan separat ansökan).
Följande åländska universitets- och högskolestuderande fick stipendier:
Aavanen Susann, Jomala, 1.700 euro, Andersson Daniel, Åland, 1.400, Brunnsberg Mathias Mariehamn, 1.000, Carlström Ulrika Mariehamn, 2.000, Frisk Kristian, Hammarland, 2.200, Karanko Laura, Mariehamn, 500, Nyman-Ackren Päivi, Mariehamn, 700, Sundby Maj-Len, Sund, 1.100, Svanfelt Jonas, Mariehamn, 1.100, Söderlund Emelie, Lemland, 1.000, Törnvall Erica , Mariehamn, 1.600, Wetterhoff Sophie, Mariehamn, 850, Wickström Johanna, Mariehamn, 750, Öst Heidi Karolina, Åland, 1.300
Studerande vid yrkeshögskolor:
Liljeström Jenny, Mariehamn, 1.500
Sammanlagt 17.700 euro kom åländska studerande till del denna gång.Galeasen Hoppetav Spithamn
som renoveras i Lovisa just nu berättade Nyan om i ett reportage i början av maj.
Hoppet byggdes i Spithamn 1926, såldes till Finland och kom att segla som fraktfartyg i Finland fram till 1965, när hon avregistrerades och såldes som fritidsfartyg till Sverige. Från 1953 till 1965 hade hon åländsk hemhamn och och var i Karl Husells, Bergörs-Kalles, ägo i Saltvik. Hon seglade bland annat med ved- och sandlaster och ansågs av redaren vara ett vackert fartyg.
Tanken är nu att Hoppet skall bli skolsegelfartyg och bemannas med besättningar från Finland, Estland och Sverige.
Ansvarig för renoveringen av Hoppet är Garantiföreningen för folkhögskolan Hoppet r.f. med hemort i Helsingfors.
Nu har en ny hemsida för projektet öppnats på internet under adressen www.hoppet.fi. Där kan man också få information om den insamling till stöd för renoveringen som igångsatts.Stadsbibliotekets
talbokskunder

kan nu få en lista över böcker inlästa i så kallat daisyformat, meddelar talboksbibliotekarie Hans-Erik Ramström. Listan görs på beställning. Den som önskar få en lista kan ringa Ramström på telefon 531411.