DELA

kulturnotiserSångaren
Anders Blom,
anställd på Stockholmsoperan och även utbildad diplomcellist, ger tre konserter ackompanjerad av Kaj-Gustav Sandholm på piano och orgel. Serien inleds i Gustavs på fastlandet torsdagen den 28 juni. På fredag, den 29 juni kl. 19 ges konsert i Brändö kyrka och tisdagen den 3 juli kl. 19 framförs samma program i S:t Görans kyrka i Mariehamn.
I programmet med titeln ”Himmel och hav” ingår sånger av Oskar Merikanto, Wilhelm Peterson-Berger, Jean Sibelius. Antonin Dvorak, Edvard Grieg och Hilding Carlsson.
Entrén till konserterna är fri.Om Åsa Linds
Sandvargenböcker
handlade ett program i Utbildningsradion i Kunskapskanalen i SVT på måndag kväll. Programmet ”Om barn och böcker” berättade om Sandvargens genomslagskraft i intervjuer med både barn och vuxna. Dessutom besökte man Åsa Lind hemma på Lappo i Brändö där hon både berättade om sitt skrivande och om det lilla ösamhället. Programmet var producerat av Åsa Tolgraven.Edith Södergran-
sällskapet valde
en ny styrelse på sitt årsmöte som hölls i Terijoki på Karelska näset i mitten av juni. Till ordförande valdes kulturjournalisten Ann-Christine Snickars efter avgående Brigitta Boucht. I övrigt består styrelsen av Agneta Rahikainen, Margareta Thun, Gunilla Forsén, Nina Kihlman, Monica von Bonsdorff (ny), Lisen Sundqvist (ny), Ann-Luise Bertell (suppleant, ny) och Janina Orlov (suppleant, ny). Årsmötet hölls under en medlemsresa till Terijoki, S:t Petersburg och Raivola. Till Edith Södergransällskapets närmaste planer hör utgivning av en essäbok om Södergran, med texter av både litteraturvetare och författare.Lasse Hagman
visar akvareller

i Ålandsbankens kontor i Degerby på Föglö under sommaren. Hagman kommer från Föglö men är bosatt i Upplands Väsby i Sverige. Hagman, som också hållit flera utställningar i Sverige, har även tidigare ställt ut både akvareller och teckningar i Ålandsbankens Föglö-kontor.Nordiska
Visskolan
fyller 20 år. Jubileet firas med jubileumskonserter och seminariedagar på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 28 juni-1 juli
Bland många som har gått Visskolan finns till exempel Lasse Winnerbäck, Christina Kjellsson, Dan Viktor och Maud Lindström.
Under jubileumsdagarna ordnas ra två offentliga konserter: Den 28 juni ”Visfestival” med gamla elever på Musikens Hus i Göteborg och den 1 juli ”Vis-Kavalkad” med lärare och elever på Mimers Hus i Kungälv.