DELA

kulturnotiserKonserten på
Kastelholms slott

med Ensemble Transparent i Katrina-föreningens regi hålls på fredag kväll kl. 19. Inte på torsdag, som det kom att stå i Nyans Obs det händer i onsdagens tidning. Det bjuds på musik av Ravel, Currier och Lars Karlsson. Fredag 11.6 kl. 19 således.

Alandia Jazz får
15.000 euro av
landskapets kulturdelegation för årets festival. Av det protokoll från delegationsmötet den 31 maj, som nu sänts ut, framgår att man ändrat det tidigare beslutet att bara ge festivalarrangörerna 10.000 euro. Av protokollet framgår också att ledamöterna Rolf Lindqvist och Hannele Vaitilo skriftligen reserverade sig mot beslutet att avslå Nik Kotzevs ansökan om arbetsstipendium.Artikeln om
”amerikanska”
hus i Mariehamn, som ingick i Nyan den 27 maj har gett god respons meddelar skribenterna Jerker Örjans och Folke Wickström.
– Detta är tydligen ett ämne som intresserar läsarna. Man har kunnat berätta om Amerikafarare och deras husbyggande, inte bara i Mariehamn utan över hela Åland. Ett tips är ett nytt hus i New Englandstil med pärtor på en yttervägg som många ålänningar ser dagligen, nämligen Hasse Holmströms båtbyggeri i Sjökvarteret.
Örjans och Wickström vill tacka Inger Skogberg från Geta som kunde rätta felaktigheter vad gäller huset vid Neptunigatan 39.
– Det byggdes inte av sjömannen Erik Malmqvist utan av snickaren med samma namn. Båda var hemma från Västergårds i Finnö och den senare brorson till den förre. Snickaren kom hem från USA med egen bil 1920, vilket var ganska exceptionellt. Han byggde huset vid Neptunigatan 1921 och inte 1923 som vi påstod. Efter att ha bott en tid i huset skall hustrun Agda ha sagt: ”Jag vet ett ställe där vi kan ha det bättre”, varpå familjen med dottern Alfa återvände till USA. Förmodligen sade Agda samma sak en gång till, för familjen återvände till Åland under depressionen, denna gång till Geta där Malmqvist byggde ytterligare några Amerikainspirerade hus. Liksom sin namne och farbror blev snickaren Erik Malmqvist mariehamnare på gamla dagar men inte på Neptunigatan utan på Mariegatan, skriver Örjans och Wickström.Skandinaviska
interiörer visas
i den utställning som Nationalmuseum i Stockholm öppnar den 16 juni. ”Hemma – skandinaviska interiörer i konsten” heter utställningen. Den lyfter fram skildringar av hemmet gjorda av några av de mest kända skandinaviska konstnärerna från 1700- och 1800-talet. Verken kommer i huvudsak från de egna samlingarna men många har sällan ställts ut. Utställningen pågår till den 15 augusti.