DELA

KulturnotiserBarnens målarkoloni
startar i dag,

tisdag 3 juli. Det har blivit tradition vid Önningebymuseet att arrangera Barnens målarkoloni. Raina Clemes leder verksamheten och öppnar dörrarna till akvarellens fantasieggande värld, skriver Önningebymuseet i ett pressmeddelande. Barn från 8 år och uppåt är välkomna, men även vuxna kan delta. Man kan delta en dag eller flera dagar.
Varje tisdag, onsdag och torsdag i juli, kl 12-15 är verksamheten i gång. Bäst är det att förhandsanmäla sig till Önningebymuseet tel 33710 mellan kl 12-17. Det kostar 7 euro per person och dag. I priset ingår material och även saft och kaka. Anmälningar och förfrågningar kan även göras direkt till Raina tel 040 5047022.q


De korrekta
tiderna för Sommarpratet

i Ålands radio är klockan 10.00 med repris klockan 20.35. All eventuell annan tidsangivelse är felaktig.q


Sommarkvällskonsert i
Eckerö kyrka

onsdag 4.7 kl. 19.00 med Carl Micael Dan, sång, piano och orgel.q


Nya böcker
önskas till Bokkatalogen

som i höst kommer ut för tjugoandra gången. Den presenterar årets finlandssvenska bokutgivning och vill på så vis bidra till att böcker och läsare lättare hittar varandra.
Alla slags förlag och utgivare som publicerar nya finlandssvenska böcker under år 2007 kan medverka: små och större förlag, enskilda utgivare, föreningar, organisationer och institutioner och skolor. Man kan boka notis- och annonsutrymme av varierande storlek och kostnad. Även böcker från 2006 som inte hann med i fjolårets katalog tas med. En skild tidskriftsförteckning ingår också; tidskrifterna kontaktas separat av Thomas Rosenberg.
Anmälan till Bokkatalogen görs senast måndag 20.8.2007. Närmare upplysningar samt anmälningsformulär fås av redaktör Maria Sandin, tfn 06-312 8426 eller 040-8471794, e-post: red@bokkatalogen.fi. Information och formulär finns även på nätet: www.bokkatalogen.fi
Bokkatalogen utkommer i mitten av november och upplagan är 117 000 exemplar. I södra Finland distribueras den med Hufvudstadsbladet och i Österbotten med Österbottniska Posten. Dessutom fås den gratis på bibliotek, bokhandlar, Luckan m.m. samt på vissa ställen i övriga Norden. Bokkatalogen utges av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.q


Festfixandet i Åbo
har fått ett särskilt radioprogram

i Radio Vega. Programmet heter ”Alla tiders Åbo – Fint främmande” och sänds 11 juli klockan 12.10 och 21.10.
Den gamla huvudstaden har under århundradena fått fint besök – och rustats för det på olika sätt. Om hertigars, kungars och kejsares officiella och inofficiella besök berättar forskaren Hannu Laaksonen och redaktören Hedvig Långbacka. q