DELA

Kulturnotiser 30.12

Nyårspsalm,
Dopvisa
och Sommarpsalm från Åland av Göran Andersson och Knut Grüssner finns med i den nya boken ”Våra andliga önskesånger” utgiven av Notfabriken i Sverige.
Boken innehåller förutom de tre åländska sångerna många traditionella andliga klassiker.Största delen
av finländarna
skulle ändra de absoluta åldersgränserna på filmer och dvd-skivor till rekommendationer. Det framgår av konsumentbarometerns undersökning, berättar nyhetsbyrån FNB..
I undersökningen som genomfördes av Statistikcentralen skulle en rekommendation räcka för 57 procent av de intervjuade. 39 procent var för absoluta gränser. I gruppen 15–20 år var hela 72 procent för rekommendationer.
Cirka 80 procent av finländarna tycker ändå att åldersgränserna som Statens filmgranskningsbyrå sätter är bra. Nio av tio 15–20-åringar anser att åldersgränserna är okej även om denna åldersgrupp går mest på bio och hyr flest dvd-skivor.
Mest kritiska är 51–74-åringarna, även om nästan två tredjedelar av dem ansåg att gränserna är på sin plats.
Nästan 1400 personer i åldern 15–74 deltog i undersökningen.