DELA

kulturnotiserFotoklubben
Obscura håller

öppet hus från kl 18 under kulturnatten i kväll. På klubblokalen kan man ta del av en fotoutställning med Åbo Akademins fotoklubb Pictura. Bland annat finns det bilder från Picturas ”En dag i Mariehamn” vilket är ett fotoutbyte med Obscura. Vidare kan man få köpa föreningens ”pinfärska” affischer. Flera av klubbens medlemmar kommer även att sälja produkter med anknytningar till foto.
Fotoklubben håller kvällsöppet för allmänheten på klubblokalen även nästa vecka måndag till fredag kl. 18-20, samt påföljande lördag kl. 12-15 med anledning av Picturas utställning.Privatsamlares
alster visas
i en utställningsserie på torget i Ålands museum under hösten. Serien har ”tjuvstartat” med fyra mindre samlingar som man kan passa på att bekanta sig med under kulturnatten. Utställningen pågår till 28 augusti. oDe dokument
om Åland
som Ålands kulturstiftelse tidigare gett ut på svenska och finska finns nu också i franska och engelska utgåvor. Stiftelsen publicerade en bok med Internationella avtal och dokument rörande Åland åren 1856-1992 redan 1993 och i början av detta år kom en nykontrollerad version ”Internationella dokument om Åland 1856-1994” på svenska och finska. Dokumentsamlingen har tillställts samtliga riksdagsledamöter, myndigheter och förvaltningar samt Finlands pressattachéer. Det är denna skrift som nu kommer även på engelska och franska.
För insamlingen av dokumenten och redigeringen av utgåvorna står kulturstiftelsens vice ordförande Peter Wahlberg. Tryckningen av den svensk-finska versionen bekostades av landskapsregeringen medan stiftelsen står för kostnaderna för de franska och engelska utgåvorna som bland annat skall sändas till Finlands ambassader i utlandet. Skrifterna kan också köpas på landskapsarkivet och i bokhandeln.”Urbana odysséer”
heter en ny bok

från Svenska litteratursällskapet i Finland. 1910-talet gav upphov till en ny prosa. Storstaden med dess lockelser och mondänitet gav den unga författargenerationen stoff till romaner och noveller, men också misären i städernas arbetarkvarter, första världskriget och inbördeskriget satte spår i samtidsprosan.
I boken Urbana odysséer undersöker Arne Toftegaard Pedersen stadsskildringar och staden som fenomen i 1910-talets finlandssvenska prosa.