DELA

kulturnotiserKulturkontakt
Nord är den nya

kontaktpunkten för det nordiska kultursamarbetet. Kulturkontakt Nord etableras nu på Sveaborg och är en del av Nordiska ministerrådets organisation.
Kulturkontakt Nords direktör Bergljót Jónsdóttir inledde sitt arbete i april. I övrigt har man tillsvidare endast en projektanställd.
– Kulturkontakt Nord har ansvaret för information och rådgivning till kulturaktörer och skall fungera som ett sekretariat för de nordiska kulturministrarnas ramprogram, samt vid behov koordinera de konferenser och seminarier som arrangeras under rubriken Nordisk kulturforum. Kulturkontakt Nord skall också informera om det nordiska kultursamarbetet i Norden och internationellt, berättar Maria Johnson som är informatör på Nordens institut på Åland.
De nordiska ramprogrammen är Mobilitetsprogrammet med tre moduler och Konst- och kulturprogrammet med två moduler.
Ramprogrammen är öppna för alla konstarter och riktar sig till professionella utövare och förmedlare. Båda programmen har var sin sakkunniggrupp som ansvarar för kriterier och bedömning av ansökningar.
Det nordiska kultursamarbetets överordnade mål är att främja en mångfald av kulturella uttryck, att förmedla konstnärer och deras verk, och att stärka kvalitet och konkurrensförmåga i det nordiska konst – och kulturlivet
Ansökningsfrister, blanketter och ytterligare information om programmen, kriterier, ansökningsförfarande med mera finns på www.kknord.orgUtställningen
”Storm”, med
hantverksalster från Åland, Åboland och Roslagen i Eckerö post- och tullhus, har hittills i sommar lockat drygt 13.000 besökare. Utställningen pågår till den 2 september.Finlands Svenska
Folkdansring,

där även föreningen Ålands folkdansare är medlem, har fått en verksamhetsledare. Den nyutnämnda verksamhetsledaren är ekonomie magister Katja Nummelin-Sailakari, 47 år. Utöver den nya tjänsten som verksamhetsledare verksamhetsledaren har man också en riksinstruktör
Folkdansringen, som grundades år 1931, är centralorganisation för folkdansverksamheten i Svenskfinland med uppgift att samordna folkdansverksamheten på det svenska språkområdet. Man sysslar med kursverksamhet, ger ut publikationer och håller en årlig landsomfattande folkdansstämma. Nästa år hålls stämman i Kyrkslätt.