DELA

Kulturnotiser

Pilflätning har
25 deltagare
lärt sig vid en kurs som Ålands slöjd & konsthantverksförening genomförde på Eckerö Post & tullhus den 20-25 augusti.
Kursledare var korgmakaren Steen H. Madsen från Danmark som även tidigare varit på Åland med liknande kurser. Som assistent fungerade Totto Eckerman.
– Den lyckade kursen ger goda förutsättningar för att fortsätta med påbyggnadskurs nästa sommar, hälsar Ålands slöjd & konsthantverksförenings ordförande Peter Winquist.