DELA

KulturnotiserFöreningen
Konstsamfundet
har utkommit med första numret av Konstsam, ett nytt årsmagasin. I sin inledning erinrar föreningens vd, Kaj-Gustaf Bergh, om att det i år gått 70 år sedan Amos Andersson grundade Konstsamfundet som Bergh beskriver som ”en liten del i det stora maskineri som jobbar för ett tvåspråkigt Finland.”
Berg är ansvarig utgivare för årsmagasinet, som har en redaktion med Olav S. Melin, Helena Blomqvist och fotografen Jani Laukkanen.
Bland de osignerade artiklarna ingår längre intervjuer med Paavo Lipponen, ”Statsman med känsla för det svenska” och Barbro Teir, chef på Söderströms förlag. Artikler om Amos Andersson och hans Söderlångvik i Kimito finns också med med anledning av jubileet och minister Christofer Taxell blickar också framåt i en signerad artikel. Författaren och filmskaparen Jörn Donner skriver marskalk Mannerheim utgående från sitt aktuella dokumentärfilmsprojekt.Föglömuseets
sommarutställning
i Degerby öppnades för säsongen i tisdags, den 15 juni. Årets utställning är inte ny utan en repris av fjolårets utställningstema som kretsade kring trafiken ”på, till- och från Föglö”. Utställningen är öppen för besökare dagligen utom måndagar kl. 10-13 och 13.30-17 med undantag för midsommarafton och midsommardagen då museet är stängt.
Utställningen, som innehåller många intressanta inslag om hur man tidigare färdades i skärgården, pågår till den 15 augusti. oMästerskap i det
som arrangörerna
kallar ”snapsvisekonst” skall det bli igen i höst. Evenemanget hålls den 17 oktober på kulturhuset Grand i Borgå och de bästa bidragen går till en landskamp mot Sverige. Den som vill vara med och tävla kan sända sin alster till Finlands svenska folkmusikinstitut, Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa, eller med e-post till info@folkmusik.fi senast den 31 augusti. Frågor kan riktas till folkmusikinstitutet på telefon l06-3195600.