DELA

kulturnotiserVerdandi
Kuhlman,
författare och konstnär med rötter i Föglö, skall nu ställa ut i Trelleborg. Hon berättar att en del av det hon visar också ingick i den utställning som hon höll i kommunbiblioteket i Föglö i april i år. I den utställningen visade hon målningar och teckningar av sin barndoms landskap.
– I samband med utställningen i Trelleborg kommer jag också att läsa en del av mina dikter, berättar hon.
Vernissage på utställningen är det den 10 oktober.Ett nyttavtal
för översättning

av nordisk litteratur undertecknas i dagarna, meddelas från Kulturkontakt Nord. Ett nytt nätverk bestående av de nordiska litteraturcentralerna och representanter för de självstyrande områdena ska under de kommande tre åren administrera översättningsstödet mellan de nordiska länderna och de självstyrande områdena.
Kulturkontakt Nords Konst- och kulturprogram etablerar nu en treårig stödordning för att säkerställa spridningen och stärka kännedomen om nordisk litteratur.
Stödordningens mål är att bidra till fler utgivningar av kvalitetslitteratur från Norden på andra nordiska språk än originalspråket.Evert Taubes son
Per-Evert Taube
har på nytt förlorat en del i en omfattande arvstvist som pågått i 31 år. Högsta domstolen (HD) ger inte Per-Evert Taube prövningstillstånd i en tvist som är en del i ett större rättsligt bråk som pågått mellan Evert Taubes barn sedan skalden dog 1976, skriver FNB-TT.
Den här gången handlade tvisten om varumärket Änglamark. Förlaget Universal/Reuter & Reuter har sedan 1979 de musikaliska rättigheterna till visan Änglamark som skrevs av Evert Taube för att användas som ledmotiv i filmen Äppelkriget av Hasse Alfredson och Tage Danielsson. Kooperativa förbundet har sedan 1992 på licens från förlaget använt ordet Änglamark som beteckning för varor som är miljövänliga.
Trots att 31 år förflutit är dödsboet efter Evert Taube i sin helhet ännu inte skiftat.Observatoriet
på Vårdberget

i Åbo övergår i Stiftelsens för Åbo Akademi ägo. Det är staden som säljer det anrika huset från 1819, skriver Hbl Stiftelsen skall inrätta kansliutrymmen i fastigheten och även skapa utrymmen där för sin konstsamling, som på det sättet blir tillgänglig för allmänheten.