DELA

kulturnotiserGrafiska julkort
kan man göra
i en workshop i Ålands konstförenings grafikverkstad vid Fabriksgatan 4 i Mariehamn på lördag och söndag, den 6 och 7 oktober, kl 10-16.
Man får pröva på olika grafiska tekniker som, linoleumsnitt, torrnål, linjeetsning, akvatint, fotoetsning och collografi. Material finns på plats.
Deltagaravgiften är 15 euro för medlemmar och 20 euro för icke medlemmar. Materialet betalas separat på kursplatsen.
Anmälningar mottas av Tiina Barck tel 54 096 och 0400 722 891 e-post: tiinabarck@gmail.com eller Kirsi Strand tel 49 671 och 0457 342 91 66 e-post: kirsi.strand@aland.net.Svenska Teatern
i Helsingfors
har haft premiär på den nyskrivna pjäsen om Mannerheim och i anslutning till detta visas i samarbete med Hufvudstadsbladet en utställning om Finland under 90 år. Utställningen uppmärksammar teaterpjäser och tidningsartiklar från varje årtionde under självständighetstiden. Dessutom lyfter utställningen fram händelserna som behandlas i pjäsen ”Mannerheim – Mannen och myten”, som är en officiell del av firandet kring Finlands 90-åriga självständighet.
Utställningen pågår till den 7 december. oNordiska
språkbroar
med kortfilmer skall byggas under hösten och 25.000 nordiska skolelever skall bli bättre på att förstå varandras språk. Projektet ”Norden i Bio” lanseras i år för 10-12-åriga elever i Norden. Med bra film ska grannspråksundervisningen i Norden vitaliseras. Den samnordiska satsningen finansieras av bland annat av Nordiska ministerrådet och skandinaviska filminstituten.
Förutom en dvd med fem nordiska kortfilmer erbjuds nordiska språklärare ett nyskrivet undervisningsmaterial.
Materialet beställs via hemsidan www.nordenibio.org. Här finns undervisningskompendium och dialoglistor för nerladdning, och ett kontaktforum där elever och lärare ges möjlighet att löpande diskutera språk och filmer i anslutning till undervisningen.
Alla filmerna är textade på finska, svenska, danska, norska och isländska. Dvd-tekniken möjliggör för läraren att fritt välja textning till filmerna i undervisningen.
Hemsidan innehåller också särskilda artiklar om nordisk språkförståelse av bland andra Birgitta Lindgren vid Språkrådet. Språkundervisningen blir det centrala i projektet, men tanken är också att öka intresset för nordisk film, nordisk kultur, historia, identitet och identitetsskillnader.