DELA

kulturnotiser”Modärna
kvinnor,

visioner kring förra sekelskiftet”är temat för ett samarbete mellan Nationalmuseum och Stadsteatern i Stockholm. Temat är kvinnliga dramatiker och konstnärer kring förra sekelskiftet under samlingsrubriken. Den 10 oktober öppnar Nationalmuseum en temahängning med ett 20-tal verk. Utställningen som pågår till den 9 mars innehåller verk av av Jeanna Bauck, Eva Bonnier, Richard Bergh, Mina Carlsson-Bredberg, Carl Larsson, Anders Zorn , Hildegard Thorell med flera.Jörn Donner
har i höst
gett ut en personlig minnesbok bok om den finlandssvenske författaren Elmer Diktonius. Om detta kan man höra mera i Radio Vega på onsdag, 17 oktober, kl. 18.03 med repris på torsdag kl. 22.15.
Aderton år gammal konfronterades Jörn Donner för första gången med Elmer Diktonius texter. och i mer än fem decennier har Diktonius följt Donner, som under årens lopp gjort såväl en tv-dokumentär om författaren som publicerat allt från hyllningsskrifter och antologier till brevsamlingar med Diktonius i fokus.
Den nyutkomna boken är också ett försök att motverka en glömska som fäller sin skugga över orden. Redaktör för programmet är Marit Lindqvist.Symbolisten
Ellen Thesleffs
verk ställs ut på konstcentret Retrettis huvudutställning nästa sommar. Utställningen ”Färgernas dans” kommer att bestå av ett hundratal verk som samlas ihop från museer och privata samlingar, skriver FNB.
– Vi har en mycket omfattande retrospektiv utställning av Thesleffs produktion på gång, säger Retrettis verkställande direktör Anu Liivak.
Vilka andra konstnärer som ställs ut vill hon ännu inte avslöja.
Retretti i Punkaharju i Östra Finland firar 25-årsjubileum nästa sommar. Thesleff, 1869-1954, är en av centralgestalterna under den finländska konstens guldålder och passar på hedersplatsen under jubileumsutställningen.
Retretti ställer ut Thesleffs verk med motiv både från Finland och utlandet, bland annat från hennes period i Toscana i Italien.Filmaren
Anders Engström,
hemma i Nykarleby i Österbotten, har beviljats ett produktionsstöd på 130.000 euro för filmen ”AGood Life” med manus av Michael Mueller.
Samtidigt beviljades även produktionsstöd för filmen ”Sauna”, regisserad av AJ Annila och med manus av Iiro Kütter. Den filmen beviljades 180.000 euro, skriver FNB.