DELA

kulturnotiserÅländsk jul-
utsopning
finns med bland det som avhandlas i ett nyutkommet engelskspråkigt storverk kring maskerings- och utklädningstraditioner i Norden. Boken med titeln ”Masks and Mumming in the Nordic Aerea” är på över 800 sidor och har redigerats av professor Terry Gunnell, som tillsammans med Carsten Bregenhøj, vid Österbottens traditionsarkiv, har lett projektet.
Bokverket samlar artiklar om maskering och utklädning från ett stort antal forskare inom det fiolkloristiska området. Artikeln om de åländska julutsopningstradtionerna, ”Tjugondag Knut Mumming on the Åland Islands”, har skrivits av Siv Ekström och Susanne Österlund-Pötzsch.
Utgivare är Kungliga Gustav Adolfsakademin för folkkultur i Uppsala.Traditionell
höstspelmans-
stämma skall det bli på Breidablick i Finström på lördag kl. 19. Spelledaren Ragnar Boman i Ålands spelmansgille berättar att det blir traditionellt program med gruppspel, samspel och enskilda framträdanden.
Stämman gästas denna gång också av Norrbo sångkör och Norrbo spelmanslag från Hälsingland som båda leds av Marita Sandberg, Barnfiolens ledare. Med sig har hon också en del medlemmar ur Barnfiolen.
Kören bjuder bland annat på en del Taubemelodier där Spelevinkarna i spelmansgiller även spelar med.
Kvällen avslutas med en stunds allmän gammaldans och serveringen, där man lockar med hembakat kaffebröd, sköts av Södra Finströms byalag.Björnstjerne
Björnson-

Akademiens pris på 100.000 norska kronor (13.000 euro) går i år till den syrisk-libanesiske poeten Adonis, som bor i Paris, skriver FNB. Utdelningen sker i Björnsonhuset i Molde den 30 november i samband med ett poesiseminarium.