DELA

kulturnotiserAstrid Lindgren
stod i fokus i
Lumparlands skola på fredagen. Skolan ordnade temadag inför nordiska biblioteksveckan nästa vecka då det också gått 100 år sedan Astrid Lindgren föddes.
Skolans elever var utklädda till figurer ur Astrid Lindgrens böcker och man inledde dagen med ett sångprogram där de föräldrar som hade möjlighet också kunde vara med. Sedan fortsatte man med läsning ur Astrid Lindgrens böcker parvis så att en äldre och en yngre elev läste tillsammans och efter läsningen fortsatte läsparen med att skriva tillsammans på dator.
Detta sätt att närma sig litteraturen är en liten del i projektet ”Skriva sig till läsning med datorn som verktyg” som läraren Agneta Wilhelms påbörjat med sin klass och som också är en del av en kurs som hon själv går med Arne Treageton.
Lumparlands skola inreder också en liten läshörna med Astrid Lindgrens böcker och på måndag kurar man, liksom många andra skolor på Åland, gryning i klasserna med läsning av utvalda texter av Astrid Lindgren.En skrivkurs
i Jomala
ordnar biblioteks- och kulturnämnden på Rönngården med start måndagen den 19 november. Journalisten Kiki Alberius-Forsman är kursledare. Kursen kallas ”Med mina egna ord”och fortsätter under fyra måndagskvällar. Den riktar sig till den som vill ha inspiration för skrivande. Deltagarna får leka med ord och kravlöst pröva på olika sätt att uttrycka sig i skrift. Inga förkunskaper behövs. Jomala bibliotek tar emot anmälningar till kursen och eftersom det är begränsat deltagarantal är det bra att höra av sig omgående, säger biblioteks- och kulturchef. Gunilla Jansson.Elektroniska
läromedel

skall Söderströms förlag producera i en nygrundad produktionsenhet för e-läromedel. Chef för enheten är Nils Saramo, som anställdes i augusti. Finansiellt stöd till enheten ges av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.
Förlaget har en långsiktig produktionsplan som sträcker sig över alla årsklasser, och som innefattar både stödmaterial, separata lärobjekt och unika e-läromedel som lätt kan appliceras på interaktiva tavlor.
Förlagets läromedelsredaktion är nu på slutrakan med läromedlet ”Poks!” i finska för årskurs 3-6. Det innehåller både böcker och digitalt material och testas för närvarande i skolorna.