DELA

kulturnotiser


”Flickan knyter i Johannenatten
kring den gröna broddens späda stänglar
silkestrådar utav skilda färger,
men på morgonstunden går hon sedan
dit att leta ut sin framtids öden.

Nu, så hör, hur flickan där beter sig:
Har den svarta, sorgens stängel, vuxit,
talar hon och sörjer med de andra.
Har den röda, glädjens stängel,
vuxit, talar hon och fröjdas med de andra.
Har den gröna, kärleksstängeln vuxit
,
tiger hon och fröjdas i sitt hjärta.

JOHAN LUDVIG RUNEBERG

Sunds bibliotek
ställer just nu ut
salt- och pepparkar ur Solveig Klingbergs samling. Utställningen omfattar pjäser från olika tider ur Klingbergs stora samling som tidigare även visats i Ålands museum, berättar bibliotekarie Solveig Berglund.
I museet kan man också se midsommarkronor från alla de byar i Sund som har egen stång: Brännbolstad, Sibby, Hulta, Finby (Klippan), Tranvik och Kastelholm (Jan Karlsgården).
Dessutom visar museet en pastellteckning gjord av den kringresande tecknaren Reijo Anttila som ofta besökte Åland sommartid. Pastellen föreställer den berömda Kullatallen, en fura som föll i en storm för något år sedan och nu är ett minne blott. Kullatallen var flera hundra år gammal och beräknas ha varit liten planta på Gustav Vasas tid.
Det utställda kan ses under bibliotekets öppettider fram till slutet av september.Hälsa och livsstil
finns med på bok-

mässan i Göteborg även i höst. För fjärde året i rad har mässan en särskild scen för hälso- och livsstilsfrågor. Årets program genomförs den 25 och 26 september.
Bland medverkande på scenen för hälsa och livsstil märks till exempel artisten Caroline af Ugglas och psykologen och poeten UKON som berättar om sina gemensamma terapisessioner.Svenska kulturfonden
finansierar Svenska
folkpartiet genom en nyinrättad fond. Fonden skall garantera partiets samhälleliga intressebevakning för det svenska i Finland. Det är den nya partilagens bestämmelser om ökad transparens för bidrag till politiska partier som föranleder arrangemanget. Kulturfonden avsätter 30 miljoner euro till den nya fonden som årligen skall bidra med omkring 1 miljon euro till den partipolitiska verksamheten.