DELA

KulturnotiserFemtiotalsrock
bjuder musiklinjen
vid Ålands folkhögskola på i en konsert på skolan i kväll, tisdagen den 7 oktober, kl 19. Linjeledaren Fredrik Erlandsson berättar att man sedan terminsstarten har arbetat med ett projekt kring femtiotalsrock. Man har lyssnat på originalinspelningar med Elvis, Johnny Cash, Bill Haley och andra och försöker återge dem så naturtroget som möjligt. Arbetet redovisas nu i en liten konsert där alla de åtta eleverna på musiklinjen är med. Konserten har fri entré.Sofi Oksanen
kommer till Åland
och Mariehamns litteraturdagar nästa år. Det avslöjade projektledaren Isabella Sarling i går, samma dag som Oksanen tilldelades Finlands författarförbunds Waltari-pris på bokmässan i Åbo. Oksanen får priset på 8.000 euro ”för ett modigt och omfattande ämnesval i sin produktion”.
– Hon är en ung och djärv författare som faller väl in under temat för nästa års litteraturdagar – kropp, skriver Isabella Sarling i sitt pressmeddelande.
Finlands författarförbund tilldelade också i går akademikern Paavo Haavikko förbunds huvudpris på 10.000 euro.Kulturteoretikern
och konstnären
Mieke Bals utställning ”Nothing is missing” invigs 9 oktober i Galleri Kakelhallen i Mariehamn. Utställningen består av en videoinstallation i vilken frågor i anslutning till den globala flyttningsrörelsen berörs utgående från emigranternas mödrar. Utställningens centrala teman är mångkultur, diaspora, subjektivitet och kvinnlighet.
Mieke Bal föreläser också vid en öppen publiktillställning samma kväll kl 18-19.30 i Öppna högskolans auditorium under rubriken ”Contact Across Divisions or Facing Separation”. Föreläsningen berör flyttningsrörelsen, frågor kring interkulturella möten samt konstens möjligheter att synliggöra samhällsfrågor.
Föreläsningen anordnas i samarbete mellan Galleri Kakelhallen, Öppna högskolan, Ålands mångkulturella förening och Emmaus-Ålands fredsförening.Intresset för
rysk konst
påverkas av finansoron och det kraftiga raset på ryska börsen. Stockholms Auktionsverks hittills största auktion av rysk konst, som pågick under torsdagen och fredagen, blev en flopp. Endast 42 av totalt 239 målningar fann köpare, skriver Antik & Auktion på nätet, enligt FNB.