DELA

kulturnotiserStockholms
Allmänna


Sång-
förening kommer till Åland och ger, tillsammans med manskören Åländska sångare, konsert i S:t Görans kyrka nu på lördag, den 11 oktober kl 19. Stockholms Allmänna Sångförening är en av Sveriges äldsta manskörer. Den är grundad redan 1862. Kören dirigeras av Jonny Goetzinger. Åländska sångare leds av Lena Svartström.
Den gästande kören utlovar ett program med romantiska toner, Bellman, folkligt, nordiskt och marint. Åländska sångare sjunger med i ett par nummer och bjuder eventuellt också på ett eget stycke, berättar Per-Eric Karlsson i kören.John Rosas
professor i musik-
vetenskap vid Åbo Akademi och studentkören Brahe Djäknars första dirigent skulle den 30 november ha fyllt 100 år. Rosas gick bort år 1984.
Brahe Djäknar uppmärksammar märkesåret och vänder sig till djäknar av alla årgångar men framför allt till studentsångarna från Rosas dirigentperiod, berättar Börje Lång.
En utgåva av Rosas samtliga kompositioner och arrangemang för manskör publiceras och minnessamvaron inleds den 28 november med Brahe Djäknars, Florakörens och Akademiska orkesterns adventskonsert i Åbo domkyrka, följd av Brahe ärkedjäknars julfest på Gadolinia. Den egentliga julfesten ordnas sedan på lördagen i Sibeliusmuseum där bland andra Fabian Dahlström och Ulf Söderblom medverkar och även allmänheten är välkommen.
Mera information kan man få via Göran Grönroos på telefon 040-7557014.Författaren
Paavo Haavikko
avled på måndagen på sjukhus efter en lång tids sjukdom, berättar FNB. Haavikko var 77 år gammal.
Haavikko hörde till de internationellt bäst kända namnen inom den finska nutidslitteraturen. Hans breda produktion omfattar nästan alla litteraturgenrer, bland annat poesi, aforismer, prosa, drama och historiska verk. Han var också affärsman, förläggare och var känd för sin skarpa samhällsanalys.
Som poet hörde han till de främsta i vår tid. Han förde den finska diktningen närmare den europeiska.
I sin tidiga produktion behandlade Haavikko centrallyriska teman såsom kärleken och döden, men också historien, det förgångna, framtiden, myterna och en förnyelse av det lyriska språket fanns med i hans lyrik ända sedan början. Särskilt diktsamlingen Talvipalatsi från år 1959 uppfattas som en hörnsten i den finskspråkiga modernismen.
Haavikko är den finske författare som fått flest utländska utmärkelser. Bland annat fick han 1984 det ansedda Neustadtpriset.