DELA

Kulturnotiser”Kärlek till Norden”
är tema för årets
nordiska biblioteksvecka som genomförs den 10-16 november. Biblioteksveckan är Nordens, och ett av världens, största högläsningsevenemang. Förra året deltog vid samma tidpunkt drygt 2.600 institutioner i åtta länder. Projektet, som även kallas ”Kura skymning”, genomförs årligen i nordiska och baltiska bibliotek och skolor.
Den stora högläsningen äger rum måndagen den 10 november kl 09.00 för barn och kl 19.00 för vuxna. Årets huvudförfattare är Eeva Kilpi från Finland, som skrivit en originaltext direkt för evenemanget. Huvudförfattare för barn: Guðrún Helgadóttir från Island.Bokförlaget
Scriptum

i Vasa presenterar tre nya höstböcker; Yvonne Hoffmans ”Berättelser från kusten” som utkommer på tre språk, en postumt utgiven diktsamling av Stina Kackur med titeln ”Samtal som inte upphört” och en bok av Mao Lindholm om den kända textilkonstnären Ehrengard Högnäs.Om hur svenskt
mötte finskt,
om ”de klassiska tvistefrågorna och den senaste forskningen”.handlar det på Finlandsinstitutet i Stockholm på torsdag kväll, den 16 oktober, kl 18.30. De som diskuterar är Kari Tarkiainen, författare till första delen av bokverket ”Finlands svenska historia” och Thomas Lindkvist, professor i historia vid Göteborgs universitet. Kari Tarkianens bok ”Sveriges österland” som getts ut av Svenska litteratursällskapet i Finland och Atlantis förlag i Sverige har blivit en stor framgång också i Sverige och är nu ute i sin tredje upplaga.Förbundet Hem
och Skola i Finland

ordnar tillsammans med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd en uppsatstävling för klasserna i årskurs 6 och 8. Alla elever i sammansatt årskurs 5-6 kan även delta.
Uppsatstävlingen har rubriken ”Den boken glömmer jag inte”. Eleverna får fritt skriva om en valfri bok som de tyckt om och tror att kunde vara en läsupplevelse för en jämnårig. Tävlingstiden utgår i oktober.
Hela klassen deltar och läraren väljer ut ett tävlingsbidrag som sänds till:
Förbundet Hem och Skola Nylandsgatan 17 D 00120 Helsingfors. Mera information från Maarit Westerén på förbundet på telefon 09-565 77 70 eller maarit@hemochskola.fi.