DELA

kulturnotiser”Bildsköna” kallas
en utställning som

öppnats i Åbo konstmuseum och som pågår ända till den sista augusti nästa år. Kvinnan som motiv ställs i blickpunkten i utställningen som bygger på material ur museets samlingar.
Åbo konstmuseums samling innehåller – liksom alla samlingar som presenterar konst från olika tidsperioder – en stor mängd verk med kvinnan som motiv.
Olika konstverk som föreställer kvinnor är en väsentlig del av 1800-talets bildvärld. De flesta av dem kan ses som representationer av skönhet eller kvinnlighet. Utställningens namn ”Bildsköna” syftar just på detta. Utställningen vill dock granska motivet, bilden av kvinnan, mera djupgående och placera in verken i ett bredare samhälleligt och konsthistoriskt perspektiv. I utställningen Bildsköna ingår såväl målningar och grafik som skulpturer. Representerade är bland andra Gunnar Berndtson, Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Magnus Enckell och Akseli Gallen-Kallela.Tove Jansson
och mumintrollen

är föremål för en utställning som på barnens konsthus Lilla Aurora i Esbo. Utställningen öppnas på Svenska dagen, den 6 november, och visas till den 4 december. Utställningen är ett samarbete mellan Folkets hus och folkparkerna i Sverige och Esbo stads kulturförvaltning. Utställningen har producerats av Paula Hoffmann, Eva Monthén och Anna Ribbing.
Efter utställningen premiärvisats i Esbo skall den turnera i Sverige och bokningar finns redan långt in på år 2011.
Utställningen heter ”En egen värld” och syftar på att konstnären och författaren Tove Jansson skapade en alldeles egen och unik värld.
Lilla Aurora hittar man på Träskändavägen 1-3 i Esbo.